15–16 травня 2019 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів».

Учасниками конференції були понад 200 студентів, аспірантів, докторантів та молодих науковців з 12 країн і 49 вищих навчальних закладів освіти.

Розуміючи, що майбутнє економіки України безпосередньо й повною мірою залежить від успішного розвитку її аграрного сектору, молоді вчені, докторанти, аспіранти та студенти провели низку досліджень. Теми наукових доповідей охоплювали найрізноманітніші сфери життя – від інновацій в агроінженерії, машинобудуванні, енергетиці, технологій в агрономії і лісівництві, інноваційних технологій у тваринництві та харчовій промисловості до тенденцій розвитку підприємництва, обліку, аудиту, оподаткування, менеджменту та маркетингу в умовах ринкової трансформації та інтеграційних процесів.

Учасники конференції мали можливість поспілкуватися, обмінятися ідеями і обговорити наукові проблеми та шляхи їх вирішення, оволодіти практичними навичками у сфері наукової діяльності. 

Житомирський національний агроекологічний університет на конференції був представлений студентами спеціальності «Облік і оподаткування»: Зімчук Надія Іванівна (керівник – проф. Цаль-Цалко Ю.С.), Войтенко Вікторія Володимирівна (керівник – проф. Суліменко Л.А.) і  Нестерук Олена Юріївна (керівник – проф. Мороз Ю.Ю.).

Зімчук Н.І. та Войтенко В.В. виступили з результатами своїх досліджень на пленарному засіданні конференції з проблемних питань організації бухгалтерського обліку в органічному виробництві, а Нестерук О.Ю. – на секції «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств» з доповіддю «Обліково-аналітичне забезпечення формування фінансової інформації Звіту про управління для оцінки стану розвитку підприємства».

Доповіді студентів Житомирського національного агроекологічного університету викликали жваве обговорення, особливо серед присутніх на конференції керівників сільськогосподарських підприємств, і були відзначені сертифікатами.

Плідна робота на конференції та перебування у Вінницькому національному аграрному університеті залишили студентам та їх керівникам позитивні враження і надали поштовх до подальших наукових досліджень.


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання