Житомирський національний агроекологічний університет проводить професійну підготовку фахівців, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель.

 

Професійна підготовка здійснюється у відповідності до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Постанови КМУ від 26 липня 2018 р. №605 «Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» і Угоди між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Житомирським національним агроекологічним університетом «Про співпрацю щодо створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» від 05.02.2019 року.

Наказом ректора ЖНАЕУ №191 від 15.10.2019 року створена атестаційна комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель. Атестаційною комісією підготовлено освітньо-професійні програми «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель». Метою вивчення програм є формування у слухачів необхідних професійних знань та вмінь з енергоресурсозбереження, енергоефективності та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного системного підходу до аналізу об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєння технологій проведення енергетичної сертифікації, енергоаудиту та оцінки фактичного технічного стану інженерних мереж існуючих будівель з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

Особи, які мають намір здобути профільну спеціалізовану підготовку в сфері провадження діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель подають заяву на ім’я ректора Університету з проханням допустити їх до навчання. 

До заяви додаються:

– копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);

– копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);

– копія трудової книжки;

– стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

– інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

– документ, що підтверджує оплату за навчання.

Формою підсумкового контролю результатів профільної спеціалізованої підготовки фахівців передбачено проходження ними професійної атестації.

Контакти:

Заступник голови атестаційної комісії: д. т. н., проф. Кухарець Савелій Миколайович, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: 067-665-35-48

Секретар атестаційної комісії: к. т. н. Медведський Олександр Васильович, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: 097-336-13-14

Корисні посилання