Згідно  із наказом

Міністерства освіти і науки України

№ 288-и від 23.11.2017 року 

у Житомирському національному агроекологічному університеті

на факультеті інженерії та енергетики

проводиться первинна акредитаційна експертиза

 

за освітньо-професійної програми

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

зі спеціальності 141 –

Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

за другим (магістерським) рівнем підготовки

Склад комісії:

 

Островерхов Микола Якович – завідувач кафедри теоретичної електротехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Матвійчук Віктор Андрійович – завідувач кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК Вінницького національного аграрного університету, доктор технічних наук, професор.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання