Рішенням Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2015 року прийнято позитивне рішення щодо видачі нашому університету ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» (денна та заочна форми навчання).

Прийом документів здійснюється на денну форму навчання з 10 по 31 липня 2015 року, на заочну – з 15 липня по 29 липня 2015 року.

Випускники коледжів і технікумів мають змогу навчатися за програмою скороченого терміну навчання. Приймаються абітурієнти з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів: українська мова і література, математика, історія України.

 

З питань вступу звертатися до приймальної комісії за адресою: 

м. Житомир, бульвар Старий, 7. Тел.: 22-75-19.

Корисні посилання