5 квітня 2017 р. команда науковців Житомирського національного агроекологічного університету – професор Зінчук Т. О. (керівник), доценти Куцмус Н.М. (відповідальний виконавець), Данкевич В.Є., Ковальчук О.Д., Левківська Л. М. та Усюк Т. В. у рамках реалізації проекту Міністерства освіти і науки України «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи» зустрілися з найактивнішими членами Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області.

Проект (2017–2019 рр.) спрямовано на формування інклюзивної моделі сталого розвитку сільських громад з урахуванням існуючих соціо-демографічних, економічних та екологічних проблем сільських територій. В основу проекту покладено європейський досвід становлення сучасної людиноцентричної моделі сільського розвитку, яка, на відміну від традиційної аероцентричної, забезпечує врахування інтересів та потреб сільського населення, можливості рівного доступу до суспільних благ.

У національній моделі інклюзивного розвитку сільських громад буде враховано особливості формування ринку землі та реалізації земельних відносин; організаційне та інституційне забезпечення розвитку економіки громади на засадах кооперації, вертикальної інтеграції та диверсифікації; загрози та ризики екологічному добробуту; природні принади сільських територій. Пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських територій формуватимуться з урахуванням європейських стандартів якості життя та соціальних гарантій, гендерної рівності, виключної значимості лідерського потенціалу сільських громад.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання