У Житомирському національному агроекологічному університеті на базі НІІ агротехнологій та землеустрою відбулася науково-практична конференція наукових досліджень співробітників агрономічного факультету “НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2018”.

 

Доповідалися результати досліджень з таких основних напрямків: захист рослин, рослинництво, фізіологія рослин, геодезія та землеустрій, технологія переробки та зберігання продукції рослинництва, селекція рослин, плодівництво, органічне землеробство, ґрунтознавство тощо. У конференції взяли участь співробітники та аспіранти кафедр геодезії та землеустрою, ґрунтознавства та землеробства, захисту рослин, рослинництва, а також технології переробки та зберігання продукції рослинництва. Під час доповідей результатів досліджень були висвітлені основні проблеми з питань ефективного та екологічно безпечного ведення землеробства та рослинництва, організації захисту рослин та впорядкування території угідь, з метою раціонального використання земельних ресурсів. Основні результати досліджень будуть впроваджені у виробництво та опубліковані у збірнику тез за матеріалами конференції.

Матеріал - посилання

Прес-секретар НІІ агротехнологій та землеустрою

Корисні посилання