24 лютого 2016 р. проведено щорічну науково-практичну конференцію співробітників Науково-інноваційного інституту екології та лісу Житомирського національного агроекологічного університету “Наукові читання – 2016”.

Науково-інноваційний інститут екології та лісу утворений 2010 р. за галузевим принципом шляхом поєднання роботи та співпраці в наукових дослідженнях близько профільних факультетів – лісового господарства та екології і права. До головних обов’язків співробітників Інституту входить: впровадження в навчальний процес сучасних технологій проведення досліджень, залучення масиву експериментального матеріалу для написання курсових, дипломних робіт та наукових проектів; підготовка монографій, навчальних посібників та підручників екологічного та лісогосподарського спрямування.

Метою проведення конференції був звіт науково-педагогічного персоналу щодо результатів науково-дослідної роботи та напрацювання перспектив подальших досліджень. Основне завдання –  посилення наукової роботи співробітників інституту за рахунок налагодження співпраці з товаровиробниками та провідними науково-дослідними установами Житомирської області.

У науковому заході приймали участь директор Житомирської філії державної установи “Інститут охорони ґрунтів” Паламарчук Роман Павлович та старший науковий співробітник лабораторії меліорації інституту сільського господарства Полісся, к.с.-г. н. Гуреля Віталій Вікторович, який є головою Державної екзаменаційної комісії факультету екології і права. На конференцію “Наукові читання – 2016” були запрошені представники лісогосподарських підприємств та фахівці Державної екологічної інспекції у Житомирській області.

У роботі конференції взяли участь 63 науково-педагогічних працівники, виступили із доповідями представники всіх кафедр науково-інноваційного інституту за результатами проведеної наукової роботи. Тематика доповідей охоплювала екологічні, економічні та правові аспекти охорони довкілля та лісокористування, перспективи розвитку органічного виробництва.

За результатами конференції нагороджено дипломом І ступеня:

  • к.е.н. Смаглія Віктора Олександровича;
  • аспіранта Бондаря Михайла Миколайовича;

дипломом ІІ ступеня:

  • к.с.-г.н. Андреєву Олену Юріївну;
  • аспіранта Чайкіна Олександра Вікторовича;

дипломом ІІІ ступеня:

  • к.с.-г.н. Маркова Федора Федоровича;
  • аспіранта Лятушинського Сергія Васильовича.

Окремо нагороджено грамотами за доповіді, що викликали найбільш активну наукову дискусію к.іст.н. Прокопенко Ірину Петрівну та к.с.-г.н. Коткову Тетяну Миколаївну.

Науково-інноваційний інститут екології та лісу і в подальшому планує проведення аналогічних заходів на базі університету та виїзних засідань у виробничих умовах науково-дослідних установ та провідних сільськогосподарських підприємств Житомирської області.

 

Корисні посилання