З жовтня 2015 року доцент ЖНАЕУ Орликовський Микола Олександрович проходить стажування у Польщі як учасник міжнародної програми Кіркланда. З 19.10.2015 по 09.11.2015 р. Орликовський М.О. проходив практичне стажування у відділі економічного аналізу сільськогосподарської політики (SAEPR) Фонду програм допомоги сільського господарства FAPA (Formosan Association for Public Affairs) при Міністерстві сільського господарства і розвитку сільських територій Польщі. Керівник стажу директор відділу економічного аналізу сільськогосподарської політики, доктор економічних наук А. Хлебіцка (Dr. Aleksandra Chlebicka) 

Як представник Житомирського національного агроекологічного університету приймав участь в таких заходах:

 

1) 28 – 29.09.2015 р. Конференція «Економічні та соціальні стратегії Європейського союзу» на факультеті економічних наук Варшавського університету. Проект реалізований з Національним Банком Польщі в рамках програми економічної освіти (Диплом та фото додаються №1).

 

2) 02.10.2015 р. Конференція «Політика безпеки України» в Фонді ім. Стефана Баторего в Варшаві (Фото додаються №2).

 

3) 19.10.2015 р. Форум громадянського розвитку - лекція Лешека Бальцеровича і презентація звіту «Наступні 25 років: Які реформи потрібно впроваджувати, щоб наздогнати Захід?" в Варшавській головній школі торгівлі (Фото додаються №3) (На фото 7 Зустріч з Лешеком Бальцеровичем).

 

4) 20.10.2015 р. Конференція «Людський капітал – стан і перспективи розвитку» Головна школа сільського господарства в Варшаві (Диплом та фото додаються №4).

 

5) 30.10.2015 р. Семінар на тему «Майбутнє сільського господарства України» в Інституті Економіки сільського господарства і продовольчої економіки – Національний Дослідницький інститут в Варшаві (Фото додаються №5).

 

6) 13.11.2015 р. Зібрання інформаційне на тему оголошеного Міністерством закордонних справ Польщі конкурсу «Співпраця з Полонією і Поляками за кордоном в 2016 році» в конференційному центрі Фокус м. Варшава (Фото додаються №6).

 

7) 18.11.2015 р. Національна наукова конференція на тему: "Страхування світової економіки, секторів і регіонів". Організатори: Головна школа сільського господарства в Варшаві, Торгово-промислова палата страхування і послуг з управління ризиками у Варшаві та факультет Управління Університету Варшавського (Фото додаються №7).

 

8) 23.11.2015 р. Конференція «Демографічні зміни: можливості та виклики для університетів у Польщі та Німеччині» організовану SWPS Університетом Гуманітарно-соціальним і Німецьким головним офісом академічних обмінів (DAAD) (Фото додаються №8).

 

9) 03.12.2015 р. Міжнародна конференція на тему: «Ціни в агропродовольчому секторі та в його оточенні» на факультеті економічних наук Головної школи сільського господарства в Варшаві (Диплом та фото додаються №9). Виступив з доповіддю на тему: Сектор біоекономіки України – умови для розвитку.

 

10) 14.12.2015 р. Громадське обговорення на тему "Українські реформи - реальність чи ілюзія?". Фонд Стефана Баторего м. Варшава. (Фото додаються №10)

 

11) 17.12.2015 r. Міжнародна Польсько – Азербайджанська конференція молодих науковців на тему: «Сільське господарство, сільські території, продовольча економіка» на факультеті економічних наук Головної школи сільського господарства в Варшаві (Диплом та фото додаються №11).

 

 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання