26 квітня 2018 р. між кафедрою суспільних наук ЖНАЕУ та деканатом історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка було укладено Договір про співпрацю та обмін науковою інформацією.

 

Угода укладена в межах реалізації кафедрою суспільних наук ЖНАЕУ теми науково-дослідної роботи «Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи» (Державний реєстраційний номер 0116U006609).

Термін дії Договору – 5 років (1 травня 2018 – 1 травня 2023 рр.).

Договір підписано: деканом історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, д. іст. н., професором І. К. Патриляком та завідувачем кафедри суспільних наук ЖНАЕУ, д. іст. н., доцентом І. А. Мельничуком.

Аналогічний Договір було укладено також з провідним підрозділом історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка – кафедрою етнології і краєзнавства КНУ ім. Тараса Шевченка (завідувач кафедри – член.-кор. НАПН України, д. іст. н., професор В. П. Капелюшний).

Укладені довготривалі угоди дадуть змогу фахівцям кафедри суспільних наук долучитися до наукової та науково-дослідної практики провідного університету України, а також отримати пріоритет у публікаціях наукових статей з історичної проблематики кращими періодичними виданнями держави.


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання