Національним фондом досліджень України у травні буде оголошено конкурс наукових і науково-технічних проєктів:

 

«Наука для безпеки людини та суспільства» − з 12 травня;

«Підтримка досліджень провідних та молодих учених» − орієнтовно з 18 травня поточного року.

Мета конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» – підтримка найкращих наукових проєктів з вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Зокрема, за напрямами досліджень, пов’язаними з:

- біобезпекою людини та суспільства;

 - біомедициною;

 - екологією;

 - кібернетичною та інформаційною безпекою;

 - відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій, зокрема, медико-біологічні, економічні, соціальні, психологічні, гуманітарні та культурні наслідки пандемії COVID-19 і шляхи їх подолання.

Передбачаються два види проєктів:

- з терміном виконання в 2020 році;

 - з терміном виконання впродовж 2020-2021 років.

Максимальна сума фінансування проєктів на 1 рік – 5 млн гривень.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, наукові публікації в періодичних виданнях, що індексуються Scopus та/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

У конкурсі «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» підтримку зможуть отримати колективи, що складатимуться з провідних і молодих українських учених, які працюють на світовому рівні.

Проєкти будуть:

- з терміном виконання 2020-2021 рр. і загальним фінансуванням до 10 млн грн;

 - з терміном виконання 2020-2022 рр. і загальним фінансуванням до 15 млн грн.

Колектив авторів проєкту – не більш як 7 дослідників, водночас не менш як половина мають бути молоді вчені (з зазначенням прізвищ). Крім цього, передбачено можливість залучати до проєкту до 3 асистентів з числа молодих учених і студентів – без зазначення прізвищ.

Керівником проєктів з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук може бути тільки вчений, що має науковий ступінь і є автором (чи співавтором) або не менш як 5 публікацій за 2015-2020 рр., або не менш як 10 публікацій за 2010-2020 рр. у періодичних виданнях першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за класифікацією Journal Citation Reports або Scimago.    

Керівником проєктів з гуманітарних, суспільних, економічних, юридичних наук може бути вчений, що має:

- науковий ступінь;

 - наукові публікації у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus і WoS, або є автором наукової  монографії (співавтором колективної монографії), виданої (або підготовленої до видання та анонсованої видавництвом) іноземною мовою за межами України, окрім країн СНД;

 - є автором (співавтором) наукової монографії, виданої протягом останніх 5 років в Україні, яка (або) здобула нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримала не менш як дві позитивні рецензії, опубліковані у міжнародних фахових наукових періодичних виданнях.

Офіційні оголошення конкурсів будуть опубліковані на сайті НФД (https://nrfu.org.ua) 12 та 18 травня (орієнтовно). У них буде докладна інформація про вимоги до учасників, умови, час та місце проведення, перелік документів і спосіб їх подання, обсяг фінансування та тривалість проєктів, критерії відбору та оцінювання тощо

Корисні посилання