Національним фондом досліджень України у травні буде оголошено конкурс наукових і науково-технічних проєктів:

 

«Наука для безпеки людини та суспільства» − з 12 травня;

«Підтримка досліджень провідних та молодих учених» − орієнтовно з 18 травня поточного року.

Мета конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» – підтримка найкращих наукових проєктів з вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Зокрема, за напрямами досліджень, пов’язаними з:

- біобезпекою людини та суспільства;

 - біомедициною;

 - екологією;

 - кібернетичною та інформаційною безпекою;

 - відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій, зокрема, медико-біологічні, економічні, соціальні, психологічні, гуманітарні та культурні наслідки пандемії COVID-19 і шляхи їх подолання.

Передбачаються два види проєктів:

- з терміном виконання в 2020 році;

 - з терміном виконання впродовж 2020-2021 років.

Максимальна сума фінансування проєктів на 1 рік – 5 млн гривень.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, наукові публікації в періодичних виданнях, що індексуються Scopus та/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

У конкурсі «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» підтримку зможуть отримати колективи, що складатимуться з провідних і молодих українських учених, які працюють на світовому рівні.

Проєкти будуть:

- з терміном виконання 2020-2021 рр. і загальним фінансуванням до 10 млн грн;

 - з терміном виконання 2020-2022 рр. і загальним фінансуванням до 15 млн грн.

Колектив авторів проєкту – не більш як 7 дослідників, водночас не менш як половина мають бути молоді вчені (з зазначенням прізвищ). Крім цього, передбачено можливість залучати до проєкту до 3 асистентів з числа молодих учених і студентів – без зазначення прізвищ.

Керівником проєктів з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук може бути тільки вчений, що має науковий ступінь і є автором (чи співавтором) або не менш як 5 публікацій за 2015-2020 рр., або не менш як 10 публікацій за 2010-2020 рр. у періодичних виданнях першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за класифікацією Journal Citation Reports або Scimago.    

Керівником проєктів з гуманітарних, суспільних, економічних, юридичних наук може бути вчений, що має:

- науковий ступінь;

 - наукові публікації у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus і WoS, або є автором наукової  монографії (співавтором колективної монографії), виданої (або підготовленої до видання та анонсованої видавництвом) іноземною мовою за межами України, окрім країн СНД;

 - є автором (співавтором) наукової монографії, виданої протягом останніх 5 років в Україні, яка (або) здобула нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримала не менш як дві позитивні рецензії, опубліковані у міжнародних фахових наукових періодичних виданнях.

Офіційні оголошення конкурсів будуть опубліковані на сайті НФД (https://nrfu.org.ua) 12 та 18 травня (орієнтовно). У них буде докладна інформація про вимоги до учасників, умови, час та місце проведення, перелік документів і спосіб їх подання, обсяг фінансування та тривалість проєктів, критерії відбору та оцінювання тощо


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання