У Житомирському національному агроекологічному університеті 7 червня відбулася уже традиційна Всеукраїнська науково-практична конференція «Кооперативні читання: 2019 рік», яка організовується на теренах  області одним з фундаторів кооперативного руху в Україні, д. е. н., професором Зіновчуком В. В.

 

Серед учасників заходу – науковці, кооператори, працівники органів державного управління та місцевого самоврядування, усі, хто цікавиться проблемами формування кооперативів в аграрному секторі економіки України. 

Привітання учасникам конференції висловили ректор ЖНАЕУ, професор О. В. Скидан та директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» професор, академік НААН України Ю. О. Лупенко.

Під час конференції дискутувалися актуальні питання розвитку сімейних фермерських господарств та кооперативів в Україні (доповідач Стрижак М. І., президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України); теоретичні та практичні засади державної підтримки розвитку кооперативних структур (Молдаван Л. В., професор, головний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки і прогнозування» НАНУ); проблеми трансформації правового поля кооперації в умовах політичної турбулентності (Корінець Р. Я., радник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України); управлінський аспект потенціалу розвитку кооперації в об’єднаних територіальних громадах (Россоха В. В., д.е.н., професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»); роль та місце кооперативів як основних драйверів форсайту розвитку агробізнесу в Україні (О. В. Садовник, к. е. н., доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); волинський досвід розвитку обслуговуючої кооперації у картоплярстві (Соколова А. О., к. е. н., доцент Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН України); проблеми формування кооперативного руху в Україні у світлі міжнародного досвіду (Кононенко В. П., виконавчий директор Союзу сільськогосподарських кооперативів України); стан і проблеми становлення кооперативного маркетингу в Україні (Буднік О. М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу ЖНАЕУ).

За підсумками роботи науково-професійної спільноти схвалено резолюцію Всеукраїнської конференції «Кооперативні читання: 2019 рік», основні положення якої відображають стратегічні імперативи розвитку вітчизняного кооперативного руху.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

 

 

 


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання