У Житомирському національному агроекологічному університеті 18 квітня відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», участь в якій взяли 139 представників з України, Польщі, Білорусі, Хорватії.

Мета   конференції  – залучення науковців, студентів, аспірантів, учених, практикуючих юристів до науково-практичної дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти.

Привітали присутніх проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку   ЖНАЕУ Романчук Л.Д., начальник Головного територіального управління юстиції в Житомирській області  Грабар О.В.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань. У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися  актуальні питання, зокрема:

  • «Соціально-економічні умови поширення організованої злочинності в Україні» (Скулиш Є.Д., проф., д.ю.н.);
  • «Civil rights of Turkish women from Ottoman period to modern Turrey » (İdris Tuna, PhD Candidate of Modern Turkish History Department at İstanbul University);
  • «Окремі проблеми реформування судових та правоохоронних органів у руслі реалізації євроінтеграційної політики держави» (Білічак Олена Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, член Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань, м. Київ, Україна);
  • «Проблемні аспекти господарського процесу: впровадження інформаційних технологій» (Шніт Альона Василівна, кандидат юридичних наук, суддя Господарського суду Житомирської області);
  • «Формування відповідального батьківства в Україні: правовий аспект» (Бучинська Тетяна Володимирівна, заступник начальника Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, м. Житомир, Україна);
  • «Забезпечення прав людини в поліцейській діяльності» (Сельська Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини Національної поліції України);
  • «Правові послуги безоплатної правової допомоги в Україні» (Коваль Олександр Сергійович, в.о. директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги); «Особливості проведення певних видів судових експертиз у діяльності державних спеціалізованих експертних установ МВС» (Муравйов Сергій Олександрович, завідувач сектора дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України);
  • «Безпека бізнесу. Захист від рейдерства» (Крохмалюк Олексій Сергійович, партнер юридичної фірми GOODLEX, спеціаліст напрямку FMCG/RETAIL/HORECA: корпоративне право, торгівельні відносини, захист бізнесу, м. Одеса, Україна);
  • «Дуальна природа біобанків як суб’єктів правовідносин» (Омельченко О.П., аспірантка Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України);
  • «Шляхи забезпечення формування високого рівня правової культури населення України в умовах модернізації українського суспільства» (Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, учений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ, Україна) та інші.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі» відбулася на високому організаційному та науковому рівнях.

Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання