Фаховий журнал «Наукові горизонти» відкриває набір статей і запрошує науковців долучитися до формування чергового номера. Видання забезпечує рецензування робіт міжнародного рівня українських і зарубіжних вчених, публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. 

 

Журнал «Наукові горизонти» входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, а також індексується такими наукометричними базами: Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

 

Журнал публікує матеріали з таких спеціальностей:
051 – Економіка; 
071 – Облік і оподаткування; 
072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 
073 – Менеджмент; 
075 – Маркетинг; 
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 
101 – Екологія; 
133 – Галузеве машинобудування; 
183 – Технології захисту навколишнього середовища; 
201 – Агрономія; 
202 – Захист і карантин рослин; 
203 – Садівництво та виноградарство; 
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 
205 – Лісове господарство; 
206 – Садово-паркове господарство; 
208 – Агроінженерія; 
211 – Ветеринарна медицина; 
281 – Публічне управління та адміністрування; 
292 – Міжнародні економічні відносини. 

 

Видання дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. 


Засновник видання: Поліський національний університет. 

Рік заснування: 1998. 

Періодичність випуску: 4 рази на рік. 

Мови видання: українська, російська, англійська. 

Вартість публікації становить 750 гривень. Детальніше з умовами публікування, а також вимогами щодо оформлення рукописів можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці журналу: https://sciencehorizon.com.ua

 

Запрошуємо до співпраці!


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання