Команда викладачів факультету економіки та менеджменту Житомирського національного агроекологічного університету – Тетяна Зінчук, Лариса Левківська, Олександр Ковальчук, Наталія Куцмус, Василь Шукалович – до 2019 року займатиметься впровадженням освітнього проекту «Аграрна політика ЄС» у рамках програми Еразмус+ Жан Моне.

«Проект «Аграрна політика ЄС» покликаний сприяти встановленню тісних контактів у сфері міжнародного співробітництва  між викладачами і дослідниками, студентами та науковими колами, державними органами влади та громадянського суспільства.  Основна мета  – отримання, засвоєння та розповсюдження знань щодо еволюційних засад, сучасного стану і перспектив розвитку Спільної аграрної політики ЄС», – пояснює керівник проекту Тетяна Зінчук.

Проект «Аграрна політика ЄС» від програми Еразмус+ Жан Моне включає 5 освітніх курсів по 20–24 год. кожен: «ЄС від витоків до стратегії «Європа 2020», «САП ЄС: досвід та сучасна модель», «Політика сільського досвіду ЄС», «Агробізнес ЄС», «Екологічне сільське господарство ЄС».

Наразі у рамках реалізації даного проекту для студентів ЖНАЕУ різних факультетів  проводять лекції на визначені теми. 

У результаті слухачі  освітнього проекту  стануть більш підготовлені до міжнародного співробітництва та реалізації аграрної політики європейської інтеграції України, для успішного визначення стратегії розвитку аграрного сектора, оперативних планів і практичного управління програм і проектів, розроблених у рамках Європейської політики сусідства. Окрім цього, студенти та науковці зможуть визначитися зі своїм подальшим навчанням в ЄС, що сприятиме їх майбутній кар'єрі та професійному розвитку.

Освоєння  такої інофрмації   також достатньо актуальне для впровадження результатів наукових досліджень, пов’язаних з євроінтеграційними перспективами для України.

Очікувані результати впровадження проекту «Аграрна політика ЄС» у ЖНАЕУ:

  • забезпечення фахової підготовки у сфері організації та ведення сучасного аграрного бізнесу на інноваційній основі та європейських підходах;
  • розширення компетенції з питань теоретично-методологічних засад європейської аграрної політики;
  • визначення цілей та інструментів аграрної політики;
  • оцінка ефективності та пріоритетів європейської аграрної політики;
  • виділення сільського розвитку як найважливішої складової САП ЄС;
  • володіння основами сучасної практики ЄС в екологічному розвитку сільського господарства.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання