25 квітня 2017 р. у конференц-залі університету проведено круглий стіл на тему «SMART-COMMUNITY як стратегія розвитку територіальних громад». На заході розглянуто механізми розвитку сільських територій в умовах децентралізації державного управління. В роботі круглого столу брали участь представники Асоціації міст України в Житомирській області, Асоціації сільських та селищних рад, депутати та голови сільських рад, представники громадських організацій, науковці-практики, ЗМІ.

Проведений круглий стіл є першим із серії заходів щодо формування інформаційно-енергетичного поля розвитку сільських територій. Практика державно-приватного партнерства, інформаційно-консультаційного забезпечення, науково-інноваційної діяльності, інвестиційних процесів та безпосереднього впровадження системного планомірного підходу в управлінні розвитком сільських територій є перспективним напрямом діяльності структурних підрозділів ЖНАЕУ та університету в цілому. В ході доповідей висвітлено досвід державного управління та регулювання сільським розвитком, окреслено перспективи публічного управління та адміністрування, виявлено інтереси громад та визначено механізми підвищення рейтингу України за показниками рівня та якості життя. Виступаючі відмічали роль вузів у розбудові сільських територій та територіальних громад України в цілому, її вплив на реальний добробут нації.

Проректором з науково-педагогічної роботи, соціального та гуманітарного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету Мартинчуком Іваном Володимировичем охарактеризовано стан розвитку територіальних громад м. Житомир та Житомирської області в цілому, визначено основні проблеми формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), окреслено перспективи підвищення їх добробуту та соціально-економічного зростання.

Директор громадської організації «Науково-дослідний інститут удосконалення систем управління» Пилипко Андрій Георгійович виступив на тему «Актуальні питання державного управління», де розкрив досвід управління територіальними громадами всіх рівнів на всіх стадіях управлінського процесу, в тому числі на рівні фізіології людини, родини, поселення, адміністративно-територіального утворення, країни в цілому. Ним проілюстрована модель державного управління на основі національної ідеї, моралі і етики виховання підростаючого покоління, формування стандартів захищеності та політичної стабільності, планомірного сталого розвитку України.

Сокальський Сергій Вікторович – голова Житомирського регіонального відділення Асоціації сільських та селищних рад поділився досвідом організації об’єднаних територіальних громад на теренах області, висвітлив практичні кроки їх формування, виявлені проблеми та напрями їх вирішення, розкрив специфіку регіонального розміщення, зокрема розвитку приміських зон та віддалених від районних та обласного центру громад. У виступі відмічена роль громадської думки, необхідності її виявлення та активізації ролі мешканців територій, з метою створення умов для забезпечення стійкого зростання.

Грабаром Іваном Григоровичем – завідувачем кафедри процесів, машин і обладнання Житомирського національного агроекологічного університету, доктором технічних наук, професором відмічено умови та інструменти, що визначають засади формування цілісної особистості, дозволяють  прожити довге й повноцінне життя, запропоновано впроваджувати міні-заводи професора І. Г. Грабара для забезпечення стійких засад розвитку української родини та становлення справжніх чоловіків, розкрито особливості застосування мікрорезонансних технологій на живі організами та соціо-еколого-економічні системи, відмічено стратегічний вектор розвитку держави у напрямі організації родових садиб та родових поселень як систем продовольчого та економічного зростання.

Стрілець Андрій Петрович – голова громадської організації «Гранідуб», Ковальчук Таміла Яківна – голова Несолонської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області, Молодецька Світлана Василівна – представник громадської організації «Лагульське об’єднання сталого землекористування» повідомили про практику розробки та впровадження стратегії територіального розвитку, власний досвід щодо розвитку сільських територій у контексті цільової програми «Родова садиба», зокрема через організацію та функціонування екологічних та родових поселень на теренах області та України в цілому. Відмічено роль розвитку духовності та становлення високого рівня свідомості та відповідальності мешканців територій за їх особистісний та загальний щодо територіальної громади розвиток, проілюстровано етапи становлення та розвитку територіальних громад на прикладі організованих та об’єднаних родових поселень Новоград-Волинського району. Повідомлено про стратегічні розробки щодо планування та організації діяльності, зокрема управління розвитком на основі діяльності громадських організацій та структуризації громади, виявлення активістів та створення комітетів вулиць, населених пунктів та громади в цілому. Запропоновано власну систему контролю та координації ходу виконання організаційного плану розвитку територіальної громади, що, в тому числі, включає створення обслуговуючого кооперативу як територієутворюючої юридичної організації з надання комунальних послуг населенню, сприянню переробці та реалізації сільськогосподарської продукції тощо. Висвітлено проміжні результати діяльності громади. Відмічено роль ноосферної освіти (біоадекватна методика в освіті та вихованні), етики та моралі, розвитку матеріального виробництва на рівні, що сприяє постійному духовному зростанню кожної особистості в громаді.

Якобчук Валентиною Павлівною – завідувачем кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності Житомирського національного агроекологічного університету, кандидатом економічних наук, професором відмічено перспективні напрями співпраці університету з позиції формування експериментально-дослідницької бази, практики навчання студентів, реалізації грантових проектів та програм як на рівні держави, так і у співпраці з Європейським Союзом. Запропоновано вивчати альтернативний досвід розвитку сільських територій через механізм реалізації «Родова садиба» та формувати ефективну модель сільського розвитку з можливістю її подальшого поширення в інших регіонах.

Ходаківський Євгеній Іванович – директор науково-інноваційного інституту економіки та агробізнесу, професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності Житомирського національного агроекологічного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України розкрив особливості ноосферної економіки як основи розвитку територіальних громад, підкреслив значення інтелектуального та духовного розвитку особистості у процесі управління, відмітив роль управлінської ланки в системі органів державного управління та місцевого самоврядування та необхідність активного сприяння їх діяльності з боку місцевого населення. Професором вказано на необхідність формування ефективної команди управлінців, підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня та підвищення рівня освіти.

Представниками Асоціації міст України в Житомирській області, і, зокрема, Кухарською Тетяною Василівною – виконавчим директором регіонального відділення окреслено актуальні тренди створення територіальних громад, висвітлено досвід формування об’єднаних територіальних громад в області, висловлена пропозиція щодо сприяння формуванню стійких соціо-екосистем на сільських територіях у межах громад, що брали участь у круглому столі. Учасниками наголошено про наміри з подальшої співпраці.

Васильєвим Михайлом Леонідовичем – головою Всеукраїнської громадської організації «Народний рух захисту Землі» висвітлено досвід розвитку територіальних громад України за часів незалежності. Відмічено, що реалізація концепції «Родова садиба» є одним з напрямів розвитку сільських територій, що довів свою ефективність як на рівні окремих регіонів, так і країни в цілому. Головною в реалізації цього підходу є його ціннісно-духовна складова, а також побудова програм діяльності на принципах органічного виробництва, безвідходної життєдіяльності та ноосферній освіті і вихованні.

Учасниками круглого столу підкреслено, що в світлі тенденцій децентралізації проблема відродження українського села актуалізується.

Прослухавши інформацію та обговоривши виступи учасників круглого столу щодо реалізації концепції «SMART-COMMUNITY»  як одного з напрямів відродження та розвитку сільських територій, сторони домовилися:

1) укласти меморандум про співпрацю та партнерство;

2) ініціювати створення Центру розвитку територіальних громад на базі ЖНАЕУ, з метою апробації альтернативного досвіду сільського розвитку.

У меморандумі про співпрацю, зокрема, передбачено створення умов та забезпечення співробітництва сторін меморандуму, з метою сприяння реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм соціально-економічного та екологічного розвитку Полісся; створення унікального науково-дослідницького та експериментально-практичного середовища для розробки і впровадження інноваційних проектів, моделей, прототипів та технологій та зазначені напрями подальшого партнерства у таких напрямах:

1) сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади на принципах морально-етичного та патріотичного виховання, духовності, розумності, гуманності та розвитку свідомості молоді;

2) стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад;

3) удосконалення процесів формування кадрового потенціалу та прийняття управлінських рішень;

4) активізації ролі громадськості в управлінні територіальними громадами;

5) формування оптимальної моделі публічного управління територіальною громадою;

6) розвитку освіти та підвищення рівня виховання дітей, молоді та дорослих;

7) вивчення, формування та запровадження новітніх технологій у лісівництві та розвитку лісових екосистем, поширенні практики перманентної агрокультури та органічного виробництва; інноваційного зеленого, сільського, культурного та світоглядного туризму; удосконалення та впровадження перспективних підходів у практику екологічного будівництва, архітектури, розбудови соціальної та виробничої інфраструктури населених пунктів; поширення систем альтернативної енергетики, використання джерел відновлюваної енергії; запровадження інноваційних виробництв та підприємництва.

Плотнікова М. Ф.,

Інформаційне бюро ради молодих вчених університету

Корисні посилання