З метою активізації проведення науково-методичної роботи з виробниками, викладачами, докторантами, аспірантами та магістрами університету, 7 грудня 2016 року на засіданні НТР НІІ Екології і лісу було проведено круглий стіл на тему «Шляхи покращення використання земельних ресурсів в умовах Житомирської області». Такий формат проведення наукових дискусій вважаємо найкращим, оскільки він не вимагає значних затрат часу на підготовку і дозволяє розглянути широке коло проблем.

Із доповідями виступили:

Данкевич Є .М. Еколого-економічні аспекти сільськогосподарського землекористування.

Дубовий В. І. Шляхи підвищення ефективності використання грунтових теплиць.

Ратошнюк Т .М. Наукові основи раціонального використання та охорони земельних ресурсів

Данкевич В. Є. Передумови формування ринку сільськогосподарських земель: еколого-економічний аспект.

Шегеда О .В. Розвиток фермерських господарств органічного сектора.

Матковська С .І. Сучасний стан системи озеленення м. Житомир.

На засіданні також було презентовано навчальний посібник «Екологія міських систем», підготовлений колективом авторів: О. М. Климчик, А. П. Багмет, Є. М. Данкевич, С. І. Матковська. А також затверджено звіти з науково-дослідних тематик факультетів екології і права та лісового господарства.


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання