НАКАЗ № 188 к від “24” квітня 2017 р. (із змінами)

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ:

№ з/п Назва підрозділу Посада Штатних одиниць
1 Геодезії та землеустрою доцент 1
старший викладач 1
асистент 2
2 Захисту рослин професор 1
доцент 3
3 Технології зберігання та переробки продукції рослинництва доцент 2
4 Ґрунтознавства і землеробства доцент 1
5 Рослинництва професор 1
6 Суспільних наук доцент 2
7 Комп’ютерних технологій і моделювання систем доцент 2
старший викладач 1
асистент 1
8 Фінансів і кредиту старший викладач 1
9 Бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту професор 1
доцент 4
старший викладач 1
10 Технологій переробки та якості продукції тваринництва доцент 1
11 Годівлі тварин і технології кормів доцент 1
старший викладач 1
12 Технологій виробництва продукції тваринництва доцент 2
13 Фізичного виховання старший викладач 4
14 Електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології професор 1
доцент 4
15 Вищої та прикладної математики доцент 3
старший викладач 1
16 Машиновикористання та сервісу технологічних систем доцент 2
17 Процесів, машин і обладнання в агроінженерії доцент 4
асистент 2
18 Механіки та інженерії агроекосистем доцент 1
асистент 1
19 Мікробіології, фармакології та епізоотології доцент 1
старший викладач 1
19 Паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни доцент 2
20 Анатомії і гістології доцент 3
21 Внутрішніх хвороб тварин та фізіології доцент 1
старший викладач 2
22 Акушерства і хірургії доцент 2
асистент 1
23 Загальної екології доцент 4
старший викладач 1
24 Правознавства доцент 3
25 Екологічної безпеки та економіки природокористування доцент 1
старший викладач 1
26 Хімії доцент 1
27 Менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука доцент 2
старший викладач 2
28 Економіки і підприємництва доцент 3
29 Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності доцент 2
старший викладач 1
30 Іноземних мов старший викладач, кандидат філологічних наук (германські мови) 2
старший викладач (германські мови) 2
старший викладач (українська мова) 2
старший викладач (латинська) 1
31 Економічної теорії та інтелектуальної власності доцент 2
32 Інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності доцент 4
33 Маркетингу доцент 1
34 Екології лісу та безпеки життєдіяльності професор 1
доцент 2
35 Таксації лісу і лісовпорядкування доцент 1

 

УМОВИ КОНКУРСУ:

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати: заяву на  ім’я ректора, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових та навчально-методичних праць, винаходів, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів викладені у Розділі 2 Положення щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті, оприлюдненому на офіційному сайті університету:

http://www.znau.edu.ua/images/public_document/2016/Konkurs_NPP.pdf

Житлом університет не забезпечує.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, тел. 22-56-82.

 

 

У зв’язку з технічною помилкою проведено уточнення щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в ЖНАЕУ. Відповідне оголошення надруковано в газеті «Житомирщина» від 5 травня 2017 року №32 (20678):

«УТОЧНЕННЯ

В оголошенні «Житомирський національний агроекологічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр», яке було опубліковано в газеті «Житомирщина» №31 (20677) від 28.04.17, у другій колонці 14-ий рядок зверху слід читати так: «кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім.М.П. Поліщука: доцента, старшого викладача», далі – за текстом».

Корисні посилання