10 квітня кафедрою суспільних наук за підтримки ректорату ЖНАЕУ і факультету обліку та фінансів було проведено Х студентську міжвузівську науково-практичну конференцію «Формування особистості студента: держава, суспільство, професія».

До участі у конференції долучилися студенти різних факультетів ЖНАЕУ та студенти і магістранти ЖДУ імені Івана Франка. Міждисциплінарний шлях сучасної науки та зростаюча актуальність гуманітарної проблематики в українському суспільстві диктували вибір тем. Студентські дослідження  охопили важливі і цікаві проблеми в розвитку громадянського суспільства, держави в цілому та трансформаційних зусиль науково-освітянської спільноти на шляху до осмислення сучасного стану європейської та світової цивілізації. У виступах переплелися аспекти філософії, історії, політології, соціології та психології.

Особливо яскраво прозвучали доповіді: «Волонтери Полісся» у волонтерському русі України» Ісаєва Володимира (факультет економіки та менеджменту), «Зовнівшня політика Богдана Хмельницького в 1654 році», Школьника Ярослава (ЖДУ ім. Івана Франка), «Сучасні субкультури: сутність та їх вплив на молодь»

Павленко Анни (агрономічний факультет ), «Вплив інтернет-спільнот на молодіжне середовище» Дубишевської Тетяни (факультет інженерії та енергетики), «Переселення волинських селян до Сибіру в кінці ХІХ – на початку ХХ століття» Корейка Владислава (технологічний факультет) та інші.


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання