У Житомирському національному агроекологічному університеті 26 травня 2016 року  відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтелектуальна економіка: Глобальні тенденції та національні перспективи», організована кафедрою економічної теорії та інтелектуальної власності ЖНАЕУ та за участю Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Метою заходу було акцентувати увагу наукової спільноти до комплексного вирішення проблем інституціоналізації інтелектуальної власності в Україні, розвитку інтелектуального ринку, захисту інтелектуальних продуктів, до механізму запобігання корупції та порушення прав інтелектуальної власності, інноваційного розвитку країни та сільського господарства.

У конференції взяли участь 86 учасників, серед яких іноземні науковці та фахівці.

Відзначимо, що Міжнародна науково-практична конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівнях із застосуванням сучасних інформаційних технологій, було забезпечено skype-зв'язок та онлайн трансляцію із Київського національного університету імені Тараса Шевченка та США.

Тема наукової дискусії послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань, за результатами конференції, опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Корисні посилання