У Житомирському національному агроекологічному університеті 26 травня 2016 року  відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтелектуальна економіка: Глобальні тенденції та національні перспективи», організована кафедрою економічної теорії та інтелектуальної власності ЖНАЕУ та за участю Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Метою заходу було акцентувати увагу наукової спільноти до комплексного вирішення проблем інституціоналізації інтелектуальної власності в Україні, розвитку інтелектуального ринку, захисту інтелектуальних продуктів, до механізму запобігання корупції та порушення прав інтелектуальної власності, інноваційного розвитку країни та сільського господарства.

У конференції взяли участь 86 учасників, серед яких іноземні науковці та фахівці.

Відзначимо, що Міжнародна науково-практична конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівнях із застосуванням сучасних інформаційних технологій, було забезпечено skype-зв'язок та онлайн трансляцію із Київського національного університету імені Тараса Шевченка та США.

Тема наукової дискусії послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань, за результатами конференції, опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.


 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання