Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 було затверджено рішення вченої ради Поліського національного університету про присвоєння вченого звання професора кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності доктору сільськогосподарських наук, керівнику навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Федонюк Тетяні Павлівні, яка працює  у закладі вищої освіти понад 14 років.

 Науково-педагогічну діяльність здійснює на факультеті лісового господарства, наукова робота професора спрямована на дослідження біологічної індикації, фітомеліорації та моніторингу забруднення водних екосистем Житомирщини, гідрофітне очищення стічних вод та перспективи використання відпрацьованої фітомаси рослин, біологічний моніторинг вод поверхневих та підземних джерел питного водопостачання та рибогосподарського призначення, радіаційний моніторинг ґрунтів та продуктів рослинництва на присадибних ділянках мешканців Полісся Житомирщини у віддалений період після аварії на ЧАЕС, оцінку якості життя та радіаційної безпеки сільського населення забруднених територій, створення геоінформаційної системи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. 

 

Наразі Тетяна Федонюк  має 122 публікації, з них 103 наукових та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі у співавторстві 1 навчальний посібник, 4 монографії, 4 публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та 1 Web of Science.

 

Вищезазначеним наказом Міністерства освіти і науки України також було затверджено рішення вченої ради Поліського національного університету про присвоєння вченого звання доцента кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології кандидату ветеринарних наук Дишкант Ользі Василівні. Її стаж науково-педагогічної роботи  становить майже 7 років.

 Ольга Дишкант  є співвиконавцем науково-дослідних робіт   «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика» та  «Патоморфологія, діагностика, лікування та профілактика ентеритів вірусної етіології у собак». 

 

Нині  має 56 публікацій, з них 52 наукового та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі навчальний посібник у співавторстві «Паразитарні та інфекційні хвороби м’ясоїдних тварин», 2016 р. та «Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування екзотичних порід свиней», 2018 р., більше 22 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 публікація включена до наукометричної бази Web of Sсiеnce, отримано 2 патенти на винаходи.

Пресслужба Поліського національного університету

                                                                                                            Василюк Тетяна Павлівна Дишкант Ольга Василівна

Корисні посилання