На базі ДУ «Науково-методичний центр вищої та фаховоїпередвищоїосвіти» 25 лютоговідбувсясемінар для стейкхолдеріву рамках програми«ЕРЗМУС+ Ag-lab».

 Захід відвідалиучасники проєкту, а такожпредставники МОН УкраїниЕрасмусофісулабораторій і начавчальних закладівякі не є учасниками проєкту.

На семінарі були присутні декан факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету Анатолій Ревунець та декан технологічного факультету Валерій Андрійчук.

 У рамках зібрання обговорювалисярезультативпровадження проєктуособливуувагубулоприділенонавчальнимпрограмам та дидактичнимматеріалам. Урезультатідискусіїбулоокресленоподальші кроки роботи проєкту.

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання