Команда ГС "Біоенергетична асоціація України" продовжує створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Зокрема, наразі до мережі партнерів долучився і Житомирський національний агроекологічний університет, на базі якого функціонує лабораторія біоенергетики та енергоефективності,  йдеться на сторінці «Біоенергетичної Асоціації України» в соцмережі.

  • Щосаме створили в лабораторії?

На базіІнститутуагротехніки та енергоефективності і факультетуінженерії та енергетики створили комплекс для отриманняелектричноїенергіїізсоломи.

 - У чомуособливістьрозробки?

Запропонований газогенератор забезпечуєефективнеутвореннягорючого газу упроцесітермохімічнихперетвореньбіомаси в зонівідновлення газогенератора без утвореннявідкладеньзолошлаковихагломератівурізних режимах подачіповітря (окисника) до камеригорінняпалива газогенератора.

  • У чомубула проблема?

Проблема ефективноїгазифікаціїсоломи в газогенераторах за доступною технологієютривалий час буланевирішеноюЦейпроцеспередбачавстворенняскладнихконструкційгазогенераторівізенергоговитратнимитехнологічнимипроцесамищоунеможливлювалоїхширокевикористання.Для більшпростихконструкційгазогенераторівнаприкладпрямопотокових за технологієюсуцільного шару, дослідженняпроцесугазифікаціїсоломи практично не виконувалися через інтенсивнеутвореннятвердихзолошлаковихвідкладень на робочихповерхняхгазогенераторів.

Нагадаємо, що ЖНАЕУ – заклад вищої освіти, який  здійснюєпідготовкуфахівців за 27 спеціальностями у 15 галузяхзнань для ключовихгалузейнаціональноїекономіки. Вуніверситетінавчаєтьсяблизько 7 тисячстудентівякіберуть участь у науково-дослідницьких та виробничо-технічнихпроєктах в межах STEAM-освіти.Тут організований сучасний освітній простір, де функціонує інжинірингова школа, лабораторія робототехніки, лабораторія проєктів з екології, біоенергетики та енергоефективності, регіональний космічний центр «Полісся». Житомирський національний агроекологічний університету   співпрацює з Японією, Німеччиною, Швецією, Швейцарією, Польщею, Італією, США, Великобританією, Францією, Данією, Нідерландами, Литвою та іншими країнами, що дає можливість  студентам пройти виробничу практику на найкращих фермерських господарствах світу, освоїти нові підходи та технології в організації бізнесу.

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету

 

Корисні посилання