30 січня 2019 року о 14 00 год.
актова зала університету

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
ЗА УЧАСТЮ ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Результати освітньої діяльності за І семестр 2018/2019 н.р. та підвищення теоретичної і
практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Доповідають декани факультетів.
2. Затвердження Правил прийому на навчання до Житомирського національного
агроекологічного університету в 2019 році. Доповідає: заступник відповідального секретаря
приймальної комісії Вербельчук С. П.
3. Про результати наукової роботи науково-педагогічних працівників університету за
2018 р. Доповідає: проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Романчук Л. Д.
4. Затвердження тематичного плану науково-дослідних робіт університету на 2019 р.
Доповідає: проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Романчук Л. Д.
5. Затвердження звіту про роботу спеціалізованих вчених рад у ЖНАЕУ за 2018 р.
Доповідають: голови спеціалізованих вчених рад університету.
6. Різне.

Корисні посилання