Про наукові школи(*.pdf)

Про організацію наукової, неауково-технічної діяльності.pdf(*.pdf)

Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, як фахове видання з економічних наук в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 13 грудня 2016 року № 1604.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 10 травня 2017 року № 693.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 (Додаток 12). 

З 2017 року журнал „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“  (http://mts.asu.lt/mtsrbid) включено до бази даних Clarivate Analytics Web of Science Core Collection.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 9 березня 2016 року № 241Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).

Науковий журнал «Baltic Journal of Economic Studies» публікує оригінальні дослідження та теоретико-практичні статті з різних економічних питань.

Наукова стаття, опублікована у «Baltic Journal of Economic Studies», буде зарахована як публікація у наукових періодичних виданнях інших держав, згідно п. 2.1 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17 жовтня 2012 р.

Редакційна колегія електронного фахового видання «Приазовський економічний вісник» здійснює набір статей до випуску № 4(04) 2017 р.

До публікації на веб-сайті видання приймаються статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств та галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних та регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 10 травня 2017 року № 693.

Термін подачі заявок і тез на ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (2-3 листопада  2017 року, КНУ імені Тараса Шевченка) продовжено
до 5 жовтня 2017 року
 
 
1)     http://www.business-inform.net/main/ сайт наукового укр. журналу «Бізнес Інформ»!
 
2) Запрошую Вас опублікувати статтю англійською мовою в нашому науковому журналі "Economics, Management and Sustainability" (https://jems.sciview.net) (Польща, ЄС).
Журнал включено у наукометричні й інформаційні бази: Index Copernicus International Journals Master List (Poland), ProQuestLLC(ULRICHSWEBGlobalSerialsDirectory) (USA), GoogleScholar(USA), BASE – BielefeldAcademicSearchMachine (Germany), EconPapers(USA), IDEAS (USA), RePEcResearchBibScience Index (РІНЦ, RF), Scientific Indexing Services (USA), SOCIONET (RF), ZENODO(Switzerland) й інші.

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова нагадує Вам про те, що 6-7 жовтня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України».


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання