13 грудня 2017 року відбулося засідання науково-технічної ради НІІ агротехнологій та землеустрою, на якому відбулося затвердження звітів аспірантів агрономічного факультету про виконання індивідуальних планів наукової роботи за 2017 рік.

Також на засіданні розглядалися конкурсні проекти наукових досліджень та розробок, рекомендованих до виконання у НІІ агротехнологій та землеустрою протягом 2018–2020 рр., подані до затвердження кафедрами геодезії та землеустрою, ґрунтознавства та землеробства, захисту рослин та рослинництва. На засіданні науково-технічної ради затверджені звіти щодо виконаної наукової роботи викладачів факультету за 2017 рік.

 

Корисні посилання