Станом на 01.06.2016 р. у репозитарії опубліковано 3970 документів.

Номінація «Депозитор весни»:

1 місце – Батюх Валентина Леонідівна – старший лаборант кафедри правознавства факультету екології і права;

2 місце – Трохименко Віта Зигмундівна – к. с.-г. н., старший викладач кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва технологічного факультету;

3 місце – Кочук-Ященко Олександр Анатолійович – асистент кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології технологічного факультету.

Номінація «Автор весни»:

1 місце – Гайдучок Тетяна Станіславівна – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту факультету обліку та фінансів;

2 місце – Данкевич Віталій Євгенович – к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності факультету економіки та менеджменту;

3 місце – Корнійчук Олена Едуардівна – к. пед. н., доцент кафедри вищої та прикладної математики факультету інженерії та енергетики.

 

Висловлюємо подяку за представлені в електронному архіві патенти і повні тексти дисертацій, монографій та навчальних посібників колективам кафедр:

– акушерства і хірургії факультету ветеринарної медицини;

– анатомії і гістології факультету ветеринарної медицини;

– вищої та прикладної математики факультету інженерії та енергетики;

– годівлі тварин та технології кормів технологічного факультету;

– ґрунтознавства і землеробства агрономічного факультету;

– екології лісу та безпеки життєдіяльності факультету лісового господарства;

– екологічної безпеки та економіки природокористування факультету екології і права;

– загального лісівництва факультету лісового господарства;

– інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності факультету економіки та менеджменту;

– іноземних мов факультету економіки та менеджменту;

– маркетингу факультету економіки та менеджменту;

– машиновикористання та сервісу технологічних систем факультету інженерії та енергетики;

– менеджменту ЗЕД факультету економіки та менеджменту;

– менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука факультету економіки та менеджменту;

– правознавства факультету екології і права;

– процесів, машин і обладнання в агроінженерії факультету інженерії та енергетики;

– розведення, генетики тварин та біотехнології технологічного факультету;

– суспільних наук факультету обліку та фінансів;

– технологій переробки та якості продукції тваринництва технологічного факультету;

– технології зберігання та переробки продукції рослинництва агрономічного факультету;

– фінансів і кредиту факультету обліку та фінансів;

– хімії факультету екології і права.

Координаційна рада репозитарію

Корисні посилання