Станом на 01.09.2016 р. у репозитарії опубліковано 4950 документів.

Номінація «Депозитор літа»:

1 місце – Климчук Ірина Анатоліївна – старший лаборант кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії факультету інженерії та енергетики;
2 місце – Кропивницький Руслан Броніславович – к. с.-г. н., доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства агрономічного факультету;
3 місце – В'юнцов Сергій Миколайович – к. с.-г. н., доцент кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва агрономічного факультету.

Номінація «Автор літа»:

1 місце – Романюк Неля Йосипівна – д. і. н., професор кафедри суспільних наук факультету обліку та фінансів;
2 місце – Ключевич Михайло Михайлович – к. с.-г. н., доцент кафедри захисту рослин агрономічного факультету;
3 місце – Міненко Сергій Вікторович – к. т. н., доцент кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем факультету інженерії та енергетики.

Висловлюємо подяку за представлені в електронному архіві патенти і повні тексти дисертацій, монографій, навчальних посібників та підручників колективам кафедр:

 • акушерства і хірургії факультету ветеринарної медицини;
 • вищої та прикладної математики факультету інженерії та енергетики;
 • годівлі тварин та технології кормів технологічного факультету;
 • ґрунтознавства і землеробства агрономічного факультету;
 • екологічної безпеки та економіки природокористування факультету екології і права;
 • економічної теорії та інтелектуальної власності факультету економіки та менеджменту;
 • загальної екології факультету екології і права;
 • захисту рослин агрономічного факультету;
 • машиновикористання та сервісу технологічних систем факультету інженерії та енергетики;
 • менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука факультету економіки та менеджменту;
 • механіки та інженерії агроекосистем факультету інженерії та енергетики;
 • охорони довкілля та збалансованого природокористування факультету екології і права;
 • паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни факультету ветеринарної медицини;
 • правознавства факультету екології і права;
 • процесів, машин і обладнання в агроінженерії факультету інженерії та енергетики;
 • розведення, генетики тварин та біотехнології технологічного факультету;
 • технологій переробки та якості продукції тваринництва технологічного факультету;
 • фінансів і кредиту факультету обліку та фінансів.

Координаційна рада репозитарію


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання