За даними Ranking Web of Repositories від Webometrics – міжнародного рейтингу репозитаріїв – у січні 2016 року наш електронний архів посів 35-е місце з 50 в Україні та 1540-е – з 2297 репозитаріїв світу.

Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету наразі можна назвати перспективним проектом, який заявив про себе не тільки на національному, а й міжнародному рівнях. Його впровадження сприяє популяризації наукових праць викладачів та формує позитивний науковий імідж університету.

Наукова бібліотека зареєструвала електронний архів ЖНАЕУ у таких довідниках та реєстрах репозитаріїв відкритого доступу: The Directory of Open Access Repositories, Registry of Open Access Repositories, OpenAIRE, Ranking Web of Repositories та каталозіWorldCat. Наприкінці 2015 року електронний архів був зареєстрований у проекті Just another harvester, який реалізує єдину точку пошуку по електронних архівах і журнальних порталах академічних установ. Проект спрямований на підвищення visibility сайту (видимості в мережі Інтернет), що враховується під час підрахунку рейтингу архіву.

Станом на 01.02.2016 р. у репозитарії опубліковано 2805 документів.

Джерело:  http://lib.znau.edu.ua/

Наукова бібліотека ЖНАЕУ


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання