Бібліотекою підготовлені рекомендаційні списки літератури!

Удосконалення системи вищої освіти та підвищення якості професійної підготовки фахівців в Україні є найважливішою проблемою, вирішення якої можливе тільки за приведення освіти у відповідність з новими соціально-економічними вимогами ринкової економіки : забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень.

Рекомендаційний список «Реалії і перспективи вищої школи в Україні» складено на основі огляду наукових періодичних видань освітянської галузі за 2014–2016 роки, у яких висвітлюються проблеми реформування вищої освіти, організації управління вищими навчальними закладами, методики викладання навчальних дисциплін тощо. Рекомендовано науково-педагогічному складу ЖНАЕУ, аспірантам та студентам університету

Земля була й залишається найважливішим об’єктом матеріального світу, унікальним і стратегічно важливим національним ресурсом, основою продовольчої безпеки країни. Дослідження у сфері земельної політики та аналіз конкретних заходів з вирішення проблем, пов’язаних із землею, є завжди актуальними й викликають інтерес суспільства та вчених.

Рекомендаційний список літератури «Сучасна земельна політика в Україні» покликаний ознайомити користувачів з джерелами публікацій даної тематики, а також нормативно-законодавчими документами України. Список буде корисний викладачам, аспірантам та студентам університету при дослідженні та засвоєнні даної теми у навчальному процесі.

Наукова бібліотека

Корисні посилання