З 04 квітня на базі ЖНАЕУ  розпочинає роботу семінар

"Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності".

Місце проведення семінару : Корпус 1 ауд. 72

Початок занять щоденно в 11.30

 

Тематичний план семінару

04 квітня (понеділок)

 1. Педагогічне спілкування як діалог. Особистісно-орієнтований діалог. 11.30

Омельченко Л.М., к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи і психології НУБіП України

2.Конструктивне вирішення педагогічних конфліктів.13.00

Омельченко Л.М., к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи і психології НУБіП України

 1. Професійне вигорання:сутність та шляхи профілактики.14.30

Омельченко Л.М., к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи і психології НУБіП України

 1. Професійне вигорання:сутність та шляхи профілактики. 15.00

Омельченко Л.М., к.пед.н., доцент кафедри соціальної психології і педагогіки НУБіП України

05 квітня (вівторок)

1 Про систему забезпечення якості освіти у ВНЗ. 11.30

Зазимко О.В., к.т.н., доцент, начальник навчального відділу НУБіП України

 1. Про систему забезпечення якості освіти у ВНЗ. 13.00

 Зазимко О.В., к.т.н., доцент, начальник навчального відділу НУБіП України

 1. Про систему забезпечення якості освіти у ВНЗ. 14.30

 Зазимко О.В., к.т.н., доцент, начальник навчального відділу НУБіП України

 1. Про систему забезпечення якості освіти у ВНЗ. 15.00

 Зазимко О.В., к.т.н., доцент, начальник навчального відділу НУБіП України

06 квітня (середа)

1 Система менеджменту якості в сучасному аграрному навчальному закладі 11.30

Мотринчук Дмитро Йосипович начальник відділу управління якістю НУБіП України

 1. Досвід та перспективи розвитку система менеджменту якості у ВНЗ 13.00

Мотринчук Дмитро Йосипович начальник відділу управління якістю НУБіП України

 1. Досвід та перспективи розвитку система менеджменту якості у ВНЗ 14.30

Мотринчук Дмитро Йосипович начальник відділу управління якістю НУБіП України

 1. Досвід та перспективи розвитку система менеджменту якості у ВНЗ 15.00

Мотринчук Дмитро Йосипович начальник відділу управління якістю НУБіП України

07 квітня (четвер)

 1. Педагогічна взаємодія як захід формування особистості майбутнього фахівця – аграрника. 11.30

Кручек В.А., д.пед.н., професор кафедри педагогіки НУБіП України

 1. Спілкування як форма прояву педагогічної взаємодії. 13.00

Кручек В.А., д.пед.н., професор, кафедра педагогіки НУБіП України

 1. Спілкування як форма прояву педагогічної взаємодії. 14.30

Кручек В.А., д.пед.н., професор, кафедра педагогіки НУБіП України

08 квітня (п’ятниця)

 Підсумкова конференція

 1. Інноваційні процеси в стимулюванні освітянських змін

Витвицька О.Д., д.е.н., професор, зав. кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України

 1. Професійна підготовка ОС «Магістр» спец. Управління інноваційною діяльністю

Вишнівська Б.В., к.е.н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України

Вручення свідоцтв

Інститут післядипломної освіти


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання