Разова рада ДФ 14.083.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Раковича Олександра Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Голова ради: д.е.н., професор Зінчук Тетяна Олексіївна

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до розгляду:
25.01.2021

Спеціальність:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Автор дисертації:
Ракович Олександр Іванович

Назва дисертаційної роботи:
Формування підприємницького потенціалу сільських територій

 

Дата захисту:
10.03.2021 - 12:00

Захист відбудеться за адресою:
Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 55.

Аудиозапис захисту


 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання