Разова рада ДФ 14.083.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Раковича Олександра Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Голова ради: д.е.н., професор Зінчук Тетяна Олексіївна

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до розгляду:
25.01.2021

Спеціальність:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Автор дисертації:
Ракович Олександр Іванович

Назва дисертаційної роботи:
Формування підприємницького потенціалу сільських територій

 

Дата захисту:
10.03.2021 - 12:00

Захист відбудеться за адресою:
Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 55.

Аудиозапис захисту

Корисні посилання