ліс

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

«ЕКОЛОГІЯ, ЗАХИСТ ЛІСУ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Науковий студентський гурток було створено в 2017 р. Керівником гуртка є д.б.н., професор О. П. Житова, заступниками керівника гуртка –
к.с.-г. н., доцент О. Ю. Андреєва та к.с.-г. н., доцент В. В. Мороз.

Метою діяльності гуртка є реалізація наукового потенціалу, творчих здібностей студентів.

Завдання :

*– організація науково-дослідницької діяльності студентів;

*–залучення студентів до участі у наукових конференціях, семінарах;

*–активізація студентів у громадському житті факультету, університету;

* – допомога студентам визначатися з темами кваліфікаційних робіт.

2020-2021 н.р.

СПИСОК СТУДЕНТІВ НАУКОВОГО ГУРТКА

№п/п

Прізвище та ім’я студентів 

наукового гуртка

Факультет, курс

1

Серпутько Р.

лісового господарства та екології, 2 курс

2

Вольська І.

лісового господарства та екології, 2 курс

3

Герасименко І.

лісового господарства та екології, 2 курс

4

Коханевич Т.

лісового господарства та екології, 2 курс

5

Крещенко Я.

лісового господарства та екології, 2 курс

6

Товкач М.

лісового господарства та екології, 2 курс

7

Каменчук Н.

лісового господарства та екології, 3 курс

8

Лук’янчук Г.

лісового господарства та екології, 3 курс

9

Коваль М.

лісового господарства та екології, 3 курс

10

Сергійчук О.

лісового господарства та екології, 3 курс

11

Авраменко Я.

лісового господарства та екології, 1 курс

12

Басюк Д.

лісового господарства та екології, 1 курс

13

Ступак В.

лісового господарства та екології, 1 курс

14

Хотянівська І.

лісового господарства та екології, 1 курс

15

Яковчук Р.

лісового господарства та екології, 1 курс

16

Осінський С.

лісового господарства та екології, 1 курс

17

Пилипчук А.

технологічний, 3 курс

18

Поліщук О.

технологічний, 3 курс

19

Троцька А.

технологічний, 3 курс

20

Якобчук Д.

технологічний, 3 курс

21

Андрійчук Я.

технологічний, 3 курс

22

Шевчук А.

технологічний, 3 курс

23

Шульська В.

ветеринарної  медицини, 4 курсДіяльність студентського наукового гуртка

за 2020-2021 н. р.

image13

24.12.2020 р.

Відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри біології та захисту лісу згідно затвердженого плану. В роботі гуртка взяли участь студенти-гуртківці (факультет лісового господарства та ветеринарної медицини), професорсько-викладацький склад кафедри.

Під час роботи гуртка, результати власних наукових досліджень, студенти представили у вигляді доповідей із презентаціями. Науковими керівниками є д.б.н., проф. О. П. Житова, к.с.-г.н., доцент О. Ю. Андреєва,
к.с.-г.н., доцент В. В. Мороз і к.б.н., ст. викладач М. В. Швець.

Студенти мали можливість висловити свою точку зору з приводу предмета їх дослідження та обговорення, подискутувати. Результатом роботи гуртка є поглиблення знань студентів, вироблення наукового мислення, розвитку умінь систематизувати проблеми в лісовій галузі та безпеці життєдіяльності людини, відстоювати та аргументувати власну позицію.

Доповіді студентів на засіданні наукового гуртка в умовах дистанційного навчання

image9

Доповіді студентів на засіданні наукового гуртка в умовах дистанційного навчання

image14

25.01.2020 р.

На базі кафедри Біології та захисту лісу відбулося засідання двох секцій "Біології" та "Цивільна безпека". В роботі секції прийняли участь заступник голови наукової конференції доцент О.Ю. Андреєва та члени конкурсних комісій (д.б.н., професор О.П. Житова, д.б.н., доцент Л.А. Котюк, к.с-г.н., доценти В.В. Мороз, Т.І. Ковтун, І.В. Іващенко, к.б.н. О.Л. Кратюк,                        к.б.н., ст. викладач М.В. Швець, к.вет.н., ст. викладач Л.В. Бездітко). Було заслухано доповіді студентів  факультетів ветеринарної медицини, лісового господарства та екології, технологічного факультету,  по основним положенням наукових робіт. В результаті роботи секцій було визначено переможців та рекомендовано до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

Заслуховування доповідей студентів І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

доповідь

 

Нагороди студентам-гуртківцям за представлені наукові доповіді І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

image3image5image7

 

image2image6image4

3.02.2021

Зустріч студентів-гуртківців із національним консультантом ФАО (Продовольча та сільскогосподарська організація ООН)

image10

image8

СПИСОК СТУДЕНТІВ НАУКОВОГО ГУРТКА

за 20192020 н.р.

з/п

Прізвище та ім’я студентів наукового гуртка

1

Висоцький В.

2

Рубанова О.

3

Лугина В.

4

Мельник Ю.

5

Головко Д.

6

Хомутовська Т.

7

Бугира І.

8

Горб А.

9

Євтушок А.

10

Косянкова О.

11

Нюнько В.

12

Шевчук А.

13

Шульска В.

14

Ванельчук Б.

15

Каменчук Н.

16

Сергійчук О.

17

Коваль М.

18

Болюх О.

19

Нюнько В.

20

Стегняк В.

21

Бацюн Є.

22

Лук’янчук Г.

23

Козак І.

24

Гайченя М.


Діяльність студентського наукового гуртка

за 20192020 н. р.

г1

 

 

Виїзне заняття гуртка з метою дослідження впливу екологічних чинників на радіальний приріст дерев сосни звичайної із залученням фахівців з виробництва і науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Висоцького

 

г2

г3

Доповідь студентки 3 курсу факультету лісового господарства В. Нюнько

12.11.2019 року на кафедрі екології лісу та безпеки життєдіяльності було проведено чергове засідання наукового гуртка, в якому активну участь взяли студенти факультету лісового господарства та факультету ветеринарної медицини. Студенти 2 і 3 курсів факультету лісового господарства Олена Рубанова та Владислав Висоцький (керівник к.б.н., ст. викладач М.В. Швець) представили доповіді з питань відновлення лісу та стовбурових шкідників сосни звичайної; Мирослав Коваль та Вікторія Нюнько (керівник – д.б.н., доцент О.П. Житова) детально проаналізували питання впливу глобального потепління та антропогенного фактора на сучасний стан лісів Українського Полісся; Наталія  Каменук (керівник к.вет.н., ст. викладач Л. В. Бездітко) розповіла про стан захворюваності кабана дикого на африканську чуму свиней; змістовну доповідь, присвячену міжнародному дню боротьби зі СНІДом, представила студентка факультету ветеринарної медицини Валерія Шульська (керівник – д.б.н., доцент                 О. П. Житова).

г4

Доповідь студента 3 курсу факультету лісового господарства В. Висоцького

 

г5

Викладачі кафедри разом із студентами гуртка

10 грудня 2019 року на кафедрі екології лісу та безпеки життєдіяльності відбулося чергове засідання наукового гуртка. До його роботи приєдналися               к.с.-г.н., доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування А. В. Вишневський та к.с.-г.н., доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів О. Ю. Андреєва. Робота гуртка була спрямована на ознайомлення із сучасним станом тваринного світу Українського Полісся, бактеріальними хворобами дерев і поширенням комах-фітофагів.

г6

Засідання гуртка

г7

Доповідь студента 2 курсу факультету лісового господарства М. Коваля

г8

Доповідь студента 2 курсу факультету лісового господарства  О. Сергійчука

г31

г9

 

г10

Подяки гуртківцям за активну роботу та цікаві наукові доповіді

г11

Викладачі кафедри разом із студентами гуртка

г12

СПИСОК СТУДЕНТІВ НАУКОВІОГО ГУРТКА

за 20182019 н.р.

з/п

Прізвище та ім’я студентів наукового гуртка

1

Кравчук Н.

2

Рубанова О.

3

Висоцький В.

4

Биковський Б.

5

Євпак Я.

6

Ковальчук Н.

7

Миронюк Л.

8

Тимощук В.

9

Іванова А.

10

Остапчук А.

11

Шкварук О.

12

Красова В.

 

Діяльність студентського наукового гуртка за 2018–2019 рр.

г13

г14

г15

г16

15 травня 2019 року кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності ЖНАЕУ долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня охорони праці в Україні під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Завідувач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук,, доцент О. П. Житова у вступному слові надала інформацію щодо таких аспектів: визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків; усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення; розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

г17

Вступне слово завідувача кафедри д.б.н. О. П. Житової

У заході брали активну участь з цікавими доповідями студенти факультету лісового господарства, екології і права, ветеринарної медицини, економіки та менеджменту, інженерії та енергетики, обліку та фінансів, технологічного та агрономічного факультетів.

г18

Науково-педагогічні працівники кафедри разом із студентами-гуртківцями

г19

СПИСОК СТУДЕНТІВ НАУКОВІОГО ГУРТКА

за 20172018 н.р.

з/п

Прізвище та ім’я студентів наукового гуртка

1

Шнайдер В.

2

Зінкевич Р.

3

Мухрякова М.

4

Устименко В.

5

Ярошенко Р.

6

Остапчкук Ю.

7

Кравчук Н.

8

Данилюк І.

9

Сівковська Д.

10

Шафран І.

11

Бухлицький Є.

12

Мазурець М.


Діяльність студентського наукового гуртка

за 2017–2018 рр.

г20

Проведення вимірів висоти рослини азалія понтійська у

Полонському лісництві  студентом 1 курсу (стн) М. Мазурцем

г21

г22

г23

Дослідження та порівняння технології вирощування садивного матеріалу сосни звичайної (Pinus sylvestrisL.) із закритою та відкритою кореневими системами на основі вивчення особливостей його схожості, росту й розвитку

г24

Студентка 3 курсу факультету лісового господарства Д. Сівковська

 

7 травня 2018 року проведено інформаційний семінар «Захищене та здорове покоління» з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. Координаторами заходу були кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності спільно з кафедрою правознавства у складі завідувача кафедри, кандидата юридичних наук, доцента Р. Д., Ляшенко, кандидата історичних наук, доцента І. П. Прокопенко та заслуженого юриста України, доцента Н. А. Цимбалюк, яка представила доповідь на тему «Про основні аспекти законодавства в охороні праці».

г25

Виступ заслуженого юриста України, доцента Н. А. Цимбалюк

На заході були присутні декан факультету лісового господарства В. М. Турко, а також представники кафедр В. П. Власюк, А. В. Вишневський та інші.

До інформаційного семінару були залучені студенти різних факультетів, які отримали інформаційні буклети, з яких мали змогу дізнатися про всі ризики, що їх чекають при працевлаштуванні.

г26

З доповідями виступили завідувач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності д.б.н, доцент О.П. Житова, к.с.-г.н., доцент І. В. Шудренко, к.вет.н., ст. викладач Л. В. Бездітко.

Від студентства виступили: студентка 4-ого курсу факультету обліку та фінансів Зарина Верховнюк, студенти 2-ого курсу факультету ветеринарної медицини Вікторія Вознюк та Максим Луцишин.

г27

Виступ д.б.н., доцента О. П. Житової перед студентами ЖНАЕУ (розширене засідання гуртка)

г28

Ознайомлення студентів із змістом буклетів

г29

Виступи студентів-гуртківців.

г30