Підготовка докторів філософії з галузі знань «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» здійснюється на кафедрі біології та захисту лісу (до реформування факультету лісового господарства на кафедрі екології лісу та безпеки життєдіяльності). Детальна інформація щодо освітньо-наукової програми «Екологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки», навчального плану та робочих програм дисциплін знаходиться в прикріплених файлах.

ОНП Екологія

ОНП Екологія 2020 року вступу

Робоча програма Екологічні проблеми територій, забруднених радіонуклідами

Робоча програма екосистеми та їх забруднення

Анкета для опитування здобувачів ступеня доктора філософії щодо якості викладання

Анкета для опитування здобувачів ступеня доктора філософії щодо задоволеності організацією освітнього процесу

Результати анкетування здобувачів ступеня доктора філософії