Jarosz Jarosław Dmytrowych

Jarosz Jarosław Dmytrowych

Dziekan inżynierno-technicznego wydziału

doktor nauk technicznych

docent

Data i miejsce urodzenia

5 czerwca 1976 r., m. Żytomierz

Krótka biografia

W 1998 roku skończył uniwersytet w Tarnopolu.  imienia I. Pułu w specjalności "Sprzęt dla przemysłu spożywczego".

W 2004 r. obronił pracę doktorską na temat: "Poprawa efektywności magazynowania pyłów cyklonów akumulacyjnych za pomocą elementów z kratownicą żaluzjową" na Narodowym Uniwersytecie "Politechnika Lwowska" (kod 05.17.08).  i uzyskał tytuł Kandydata na inżynierię.  Mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Wydziału Mechanizacji Rolnictwa i Hodowli Zwierząt w Żytomierzskim Nacjonalnym Uniwersytecie Agroekologicznym od 1 września 2006 r.  Od września 2016 roku  w. z. diekana wydziału, w lutym 2017 r. został wybrany dziekanem wydziału.

Sfera zainteresowań naukowych

 Systemy bioenergetyczne produkcji rolnej, technologiczne sposoby tworzenia ekologicznie bezpiecznych projektów w branży rolno-spożywczej.