Загальна інформація

 

Профспілку можна порівняти з сім’єю. Вона також створюється на засадах спільності інтересів, для задоволення власних запитів, утворення дружнього колективу та прояву турботи про його членів...

 

         Профспілка - це добровільна неприбуткова самоврядна громадська організація, що діє згідно зі своїм статутом та об'єднує громадян, пов'язаних, як правило, спільними інтересами за роллю їх професійної діяльності. Кожна людина має право входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів. Саме профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист прав та інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцем, а також іншими об'єднаннями громадян. Вони наділені правом представляти інтереси найманих працівників при реалізації ними конституційного права щодо звернення на захист своїх прав до трудових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ тощо. Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їхніх трудових, сопіально - економічних прав та інтересів.

         Права профспілок визначені та гарантуються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно - правовими актами України, а також статутами профспілок, які, зокрема, визначають їх функції. Серед них - представницька; захисна, контрольна, соціально-економічна, гуманітарна, міжнародна.

         Профспілка в своїй .діяльності є незалежною від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавця, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підпорядкована. Вона самостійно організовує свою роботу, проводить збори, конференції, з'їзди, засідання утворених нею органів, інші заходи, які не суперечать законодавству України.

         Людина вільно обирає для себе профспілку. Її членом є особа, що входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

         Професійна спілка (профспілка) ЖНАЕУ – добровільна неприбуткова громадська організація, що діє згідно зі своїм статутом та об’єднує співробітників університету.

        Первинна профспілкова організація співробітників університету нараховує 788 членів профспілки. Профспілковий актив університету складає 11 членів профспілкового комітету, 9 членів профспілкових бюро факультетів та центу соціально-економічного розвитку, 49 профгрупоргів.

         В основі діяльності профспілкової організації й профспілкового комітету лежить співпраця з адміністрацією закладу в питаннях соціально-економічного захисту працівників та пошук і знаходження оптимальних рішень. З цією метою між профспілкою і адміністрацією університету укладено Колективний договір, що охоплює практично всі аспекти життя та діяльності трудового колективу. Серед найважливіших питань, що постійно знаходяться в полі зору профспілкової організації є трудові відносини, режим праці та відпочинку, організація безпечних та здорових умов праці, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. Значна увага приділяється проблемам розвитку соціальної сфери університету, забезпеченню якісного культурно-побутового обслуговування викладачів і співробітників. Крім того, профспілкова організація разом із комісією по соціальному страхуванню дбає про здоров’я та відпочинок своїх працівників. Організовано ряд екскурсійних поїздок з відвідуванням історичних місць України та пам’яток культури і архітектури: до м. Києва, м. Почаєва, м. Львова, м. Чернігова, м. Вінниці та інші.

         Традиційними стали спільні заходи профспілки й адміністрації ЖНАЕУ по відзначенню державних та професійних свят, вітання співробітників з ювілейними датами, нагородження кращих працівників, відзначення ветеранів праці та Другої світової війни тощо.

         Для поліпшення і удосконалення організації роботи при профкомі ЖНАЕУ діють постійні комісії: комісія з організаційних питань; комісія з питань соціального захисту, трудового законодавства та охорони праці; комісія з культурно-масової та спортивної роботи.

         Профспілковий комітет співробітників університету постійно здійснює контроль за виконанням зобов’язань умов Колективного Договору в повному обсязі.

         Міськком профспілок АПК надає консультативну, юридичну та організаційну допомогу профспілковому активу первинної профспілкової організації співробітників університету в його роботі. Сподіваємося на плідну співпрацю і надіємося, що в подальшому ми будемо спільними зусиллями підвищувати авторитет нашої первинної профспілкової організації співробітників університету. Тільки розумно впорядкована співпраця та взаєморозуміння між профспілкою співробітників та адміністрацією університету породжує позитивну енергію, здоровий морально-психологічний клімат в трудовому колективі, сприяє покращенню організації навчально-виховного процесу вузу та його розбудові, розвитку і зміцненню, як закладу освіти та виховання молоді.

 

 

Склад профспілкового комітету 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Повноваження

№ телефону

1.

Суліменко Лариса Антонівна

голова профспілкового комітету

2-25

(050)284-03-72

2.

Білоконь Сергій Федорович

заступник голови

2-66

3

Прокопенко Ірина Петрівна

член профкому

4-53

4.

Сокульський Ігор Миколайович

член профкому

3-67

5.

Теленчук Вікторія Сергіївна

член профкому

4-30

6.

Ярош Ярослав Дмитрович

член профкому

2-92

7.

Ковальчук Тетяна Іванівна

член профкому

43-86-84

8.

Вишневський Анатолій Васильович

член профкому

4-54

9.

Чайка Олександр Вікторович

член профкому

2-47

10.

Сівченко Олександр Володимирович

член профкому

4-40

11.

Дереча Олексій Артемович

член профкому

2-48

  

Голови профбюро факультетів університету 

№ з/п

Факультет

ПІБ голови профбюро

1.

Агрономічний

Шеремет Юрій Васильович

2.

Ветеринарної медицини

Сокульський Ігор Миколайович

3.

Екологічний

Федючка Микола Ілліч

4.

Економіки та менеджменту

Теленчук Вікторія Сергіївна

5.

Інженерно-технічний

Ярош Ярослав Дмитрович

6.

Лісового господарства

Вишневський Анатолій Васильович

7.

Обліку та фінансів

Фещенко Наталія Миколаївна

8.

Технологічний

Ковальчук Тетяна Іванівна

9.

Колектив служби соціально-економічного розвитку

Ткачук Людмила Петрівна

 

 

 

Постійні комісії профспілкового комітету ЖНАЕУ:

  1. Комісія з організаційних питань – Суліменко Л.А., Білоконь С.Ф., Дереча О.А., Ярош Я.Д.; 
  1. Комісія з питань соціального захисту, трудового законодавства та охорони праці – Прокопенко І.П., Ковальчук Т.І., Сокульський І.М., Сівченко О.В.; 
  1. Комісія з культурно-масової та спортивної роботи - Чайка О.В., Вишневський А.В., Теленчук В.С..

 

Юридична адреса ППО співробітників ЖНАЕУ:

м. Житомир, бульвар Старий,7, корп.4., кім.110;

Контактний телефон: 41-82-54;

 

Часи прийому голови профспілкового комітету:

понеділок – п’ятниця з 11.00 до 15.00 години