тур 1 тур 2

Обов’язкові компоненти освітньої програми «Туризм»

(на базі повної загальної середньої освіти) 

Історія та культура України

Філософія 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Географія населення і розселення

Географічні інформаційні системи та технології в туризмі

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Туристичне країнознавство

Організація анімаційних послуг

Ландшафтознавство

Туристична картографія

Туристична топографія і знакування

Фізична географія материків і океанів

Фізичне виховання

Рекреалогія

Географія туризму

Рекреаційні комплекси світу

Туризмознавство

Організація туристських подорожей

Організація екскурсійної діяльності

Туроперейтинг

Менеджмент та маркетинг

Туристичне краєзнавство

Курортологія

Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності

Рекреаційні ресурси України

Технологія ресторанної справи

Технологія готельної справи

Організація краєзнавчо-туристської роботи

Організація проведення туристських походів

Опис Освітньої програми "Туризм"