підприєм біржа 1 підприєм біржа 2

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія та культура України

Ділова іноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Філософія 

Фізичне виховання

Економічна теорія, макро- та мікроекономіка

Вища математика та теорія ймовірності

Інформаційні технології в управлінні бізнесом

Основи ГІС-технологій в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності

Екологічне підприємництво

Господарське право

Економічний аналіз та статистика

Основи соціальної відповідальності бізнесу

Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

Організація підприємницької діяльності

Публічні закупівлі

Електронна торгівля та інтернет-технології в бізнесі

Візуалізація та управління даними

Бізнес-планування

Організація торгівлі та основи товарознавства

Вступ до фаху

Управління проектами

Комерційна діяльність 

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Стандартизація та управління якістю

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Кон’юнктура світових товарних ринків

Економіка підприємства

Фінанси підприємств та оподаткування

Бухгалтерський облік 

Маркетинг 

Менеджмент

Організація біржової діяльності

 

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Інноваційне підприємництво

Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі

Методологія і організація наукових досліджень

Фахова іноземна мова (рівень В2)

Цикл професійної підготовки

Соціальна відповідальність бізнесу

Інтелектуальна власність в бізнесі

Інноваційні технології антикризового управління

Корпоративне управління

Біржовий ринок

Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проектами

Стратегія і розвиток бізнесу

Безпечність та якість товарів та послуг

 

Опис освітньої програми (*pdf)