менеджмент 1 менеджмент 2

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ”

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр) 

 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бізнес-комунікації
 • Психологія управління
 • Стратегічний менеджмент
 • Інформаційні технології та економічна інформатика
 • Управління персоналом
 • Облік і аудит
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Офісний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Організаційна поведінка
 • Адміністративний менеджмент
 • Логістика
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Управління організаційними інноваціями
 • Операційний менеджмент
 • Організація та проектування фірми
 • Міжнародні економічні відносини та інш.

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання)

 • Менеджмент
 • Управління персоналом
 • Адміністративний менеджмент
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Облік і аудит
 • Маркетинг
 • Управління інноваціями
 • Управлінські рішення
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Бізнес-комунікації
 • Аналіз господарської діяльності
 • Операційний менеджмент
 • Організація та проектування фірми
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Техніка адміністративної роботи
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Офісний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент та інш.

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Менеджмент організацій
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Корпоративне управління
 • Публічне адміністрування
 • Управлінський консалтинг
 • Системний аналіз і прийняття управлінських рішень в економіці
 • Інвестиційний та фінансовий менеджмент
 • Управління змінами
 • Антикризове управління
 • Екологічний менеджмент
 • Конфлікт-менеджмент
 • Логістичний менеджмент
 • Управління проектами
 • Управління якістю
 • Інтелектуальна власність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ “МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я”

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Менеджмент організацій охорони здоров’я
 • Менеджмент персоналу
 • Конфлікт-менеджмент
 • Державне управління охороною здоров’я
 • Управління якістю
 • Організаційна діагностика та організаційні зміни
 • Антикризове управління
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Логістичний менеджмент
 • Менеджмент проектів
 • Управлінський консалтинг у сфері охорони здоров’я
 • Системний аналіз і прийняття управлінських рішень в економіці
 • Інтелектуальна власність
 • Інвестиційний та фінансовий менеджмент
 • Екологічний менеджмент
 • Методологія і організація наукових досліджень