Графік сесії  (*.pdf)
Інформаційна довідка про аспірантуру та докторантуру (*.pdf)
Права та обов'язки аспірантів i докторантів (*.pdf)
Фахова іноземна мова, 1 курс денна форма навчання  (*.pdf)
Фахова іноземна мова, 1 курс заочна форма навчання (*.pdf)
073 Менеджмент, 2 курс заочна форма навчання (*.pdf)
073 Менеджмент, 2 курс денна форма (*.pdf)
101 Екологія, 2 курс денна форма навчання (*.pdf)
133 Галузеве манинобудування , 2 курс денна форма навчання (*.pdf)
201 Агорономія, 2 курс заочна форма навчання (*.pdf)
201 Агрономія, 2 курс денна форма навчання (*.pdf)
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 2 курс денна форма навчання (*.pdf)
211 Ветеринарна медицина, 2 курс денна форма навчання (*.pdf)
Моделювання систем, 1 курс денна форма навчання (*.pdf)
Педагогіка і психологія вищої школи, 1 курс денна форма навчання (*.pdf)
051 Економіка, 2 курс денна форма навчання (*.pdf)
051 Економіка, 2 курс заочна форма навчання (*.pdf)
101 Екологія, 2 курс заочна форма навчання (*.pdf)