Agronomia (Crop, Ekspertna ocena gruntów, Produkcja i przetwórstwo produktów ekologicznych upraw, Hodowli i nasiennictwo, Rolnictwo)

Ochrona i kwarantyn roślin (Ochrona roślin w produkcji żywności ekologicznej, Zintegrowana ochrona i kwarantyn roślin, Fitosanitarne  monitorowanie i prognoza)

Geodezja i zagospodarowania terenu(Geodezja i zagospodarowania terenu)

Agroinżynieria(Inżynieria w produkcji roślinnej, Inżynieria w hodowli zwierząt, Inżynieria w branży przemysłu spożywczego, Inżynieria w technicznym serwisie)

Elektroenergetyka, elektrotechnika i elektromechanika (Systemy zasilania i oszczędzania energii, Elektromechaniczne systemy automatyki i napędu, odnawialne źródła elektryczne, Systemy sterowania produkcją i dystrybucji energii elektrycznej, zarządzanie energią)

Ekologia (Ekologia i środowisko, Ekologiczne bezpieczeństwo środowiska, Stosowana ecologia i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych)

Prawo (Zasoby naturalne i prawo ochrony środowiska, prawo administracyjne i proces, Prawo)

Leśnictwo(Leśnictwo, Ogrodniczo-parkowe gospodarstwo, Myśliwskie gospodarstwo)

Technologia produkcji i przetwórstwa produktów zwierzęcych(Technologia produkcji i przetwórstwa produktów zwierzęcych, Кinologia, Zarodowa sprawa, Pszczelarstwo)

Medycyna weterynaryjna (Choroby małych zwierząt, Choroby produkcyjnych zwierząt, Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt)

Zarządzanie (Zarządzanie organizacji i administrowania, Zarządzanie w dziedzinie działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością innowacyjną)
        Publiczne zarządzanie i administrowanie (Zarządzanie publiczne, Zarządzanie administracyjne, Biznes-administrowanie)

Marketing (Zarządzanie marketingowymi komunikacjami, Logistyka, Marketing ekologiczny )

Przedsiębiorczość, handel i giełdowa działalność (Przedsiębiorczość i biznes, Działalność handlowa, Giełdowa działalność)

Ekonomika (Gospodarka przedsiębiorstwa, Gospodarka agrarna i zrównoważony rozwój rolniczy, Intelektualna gospodarka)

Rachunkowość i podatki (Rachunkowość, audyt i kontrola w zakresie przedsiębiorczości, Rachunkowość, audyt i kontrola w administracji publicznej, Podatki, rachunkowość podatkowa, audyt i kontrola )

Finanse, bankowość i ubezpieczenia (Finanse i kredyt, Finanse i bankowość, Finanse i ubezpieczenia)