Кульман Сергій Миколайович
Посада

Доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 1971–76 рр. навчався на механічному факультеті Житомирської філії Київського політехнічного інституту, який закінчив в 1976 році. За фахом інженер-механік.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини, деревинознавство» захистив у 1990 р. Тема дисертації: «Підвищення точності багатолезового ріжучого інструменту».

Сфера наукових інтересів

Розробка нових композиційних матеріалів на основі деревини та методів їх досліджень.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Sergiy Kulman, Ludmila Boyko, Diana Hamary Gurova, Ján Sedliačik Effect of temperature and moisture changes on modulus of elasticity and modulus of rupture of particleboard / Sergiy Kulman, Ludmila Boyko, Diana Hamary Gurova, Ján Sedliačik – Acta Facultatis Xylologiae Zvolen res Publica Slovaca, V61-1, p. 42-53, 2019.
 2. Sergiy Kulman, Ludmila Boyko, Olena Pinchevska, Ján Sedliačik Durability of wood-based panels predicted using bending strength results from accelerated treatments / Sergiy Kulman, Ludmila Boyko, Olena Pinchevska, Ján Sedliačik – Acta Facultatis Xylologiae Zvolen res Publica Slovaca, V59-2, p. 41-52, 2017
 3. Sergiy Kulman, Ludmila Boyko, Diana Hamary Gurova, Ján Sedliačik, Prediction the fatigue life of wood-based panels / Sergiy Kulman, Ludmila Boyko, Diana Hamary Gurova, Ján Sedliačik – WOOD RESEARCH, respublica Slovaca, 64(3): 2019, 373-388.
 4. С. Н. Кульман, Л. Н. Бойко, Я. П. Бугаенко. Дослідження механічної  поведінки попередньо напружених деревяних клеєних балок методом кінцевих елементів. НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ, 2019, No 5 (78), с. 87-92.
 5. С. Н. Кульман, Л. Н. Бойко, Я. П. Бугаенко. Применение феномена момента инерции плоских сечений  при проектировании решетчатых конструкций. НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ, 2019, No 3 (76), с. 87-92.
 6. Кульман С.М., Бойко Л.М., Бугаєнко Я.П., Загурський Й.В. Дослідження феномену попереднього напруження дерев'яних клеєних балок. Науковий вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, No 5, с. 97-103.  
 7. Кульман С.М., Бойко Л.М. Simulation of the strength and stiffness of wood and wood composites, depending on operating condition. Науковий вісник ХНТУСГ: зб. наук.-техн. праць. / С.М. Кульман, Л.М. Бойко – Харьков: – 2017. – Вип. 189. – С. 25 – 31
 8. Кульман С.М., Бойко Л.М. Модель втомного руйнування деревини та композиційних материалів на її основі / Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 185 – 191.
 9. Кульман С.М., Бойко Л.М. Прогнозування довговічності деталей из деревини та деревних матеріалів під час їх циклічного навантаження / Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 183  189
 10. Кульман С.М., Бойко Л.М. Кінетична модель тривалої міцності пористих композиційних матеріалів на основі деревини / Сборник научных трудов «Современные строительные конструкции из металла и древесины», 2015  – Одесса, ООО «Внешрекламсервис», 2015, – С. 14 – 40 
 11. Кульман С.М., Бойко Л.М. Bending strength (modulus of rupture) and modulus of elasticity of MDF different density at various temperature / Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology № 90, 2015, 74 – 79
 12. Кульман С.М., Бойко Л.М. Кінетичний метод прогнозування довговічності виробів із деревини та деревних композиційних матеріалів за допомогою розривної машини / Науковий вісник ХНТУСГ: зб. наук.-техн. праць. – Харьков: – 2015. – Вип. 160. – С. 71 – 76
 13. Кульман С.М., Грабар І.Г. Фришев С.В. Особенности реологического поведения древесины при фрезеровании / Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 1. – С. 142 – 144.
 14. Кульман С.М., Бойко Л.М.  Simulation of the strength and stiffness of wood and wood composites, depending on operating conditions / Науковий вісник ХНТУСГ: зб. наук.-техн. праць. – Харьков: – 2018. – Вип. 189. – С. 25 – 31
 15. Кульман С.М.,  Феноменологічна модель міцності композиційних матеріалів на основі деревини / Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 185 – 191
 16. Кульман С.М.,  Феномен тепловой инерции в древесине / Науковий вісник ХНТУСГ: зб. наук.-техн. праць. – Харьков: – 2016. – Вип. 165. – С. 21 – 26
 17. Кульман С.М.,  Non-linear effects in the reaction of wood composite materials during the thermal, humidity and power loads / Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology № 95, 2016: 159 – 165.

19. Kulman, S. M. (2019). Базові моделі кінетики деформування-руйнування деревних композиційних матеріалів. Науковий вісник НЛТУ України29(7), 134-141. https://doi.org/10.15421/40290727