Żytomierzski narodowy agroekologiczny uniwersytet – jedyna na Ukrainie rolnicza wyższa szkoła ekologicznego kierunku i jedyny w Żytomierzskim regionie uniwersytet, który ma status narodowego. Uniwersytet jest podstawowym szkoleniu specjalistów dla większości sektorów gospodarki Polesia Ukrainy (Żytomierzskiej, Równenskiej, Wołyńskiej obszarów).

Na uniwersytecie studiuje około 7 tysięcy studentów.                                                             

Teraz jest to ogromny kompleks z rozwiniętą infrastrukturą:

 • 8 wydziałów (agronomiczny, technologiczny, medycyny weterynaryjnej, inżynierii i energetyki, ekologii i prawa, leśnictwa, rachunkowości i finansów, ekonomiki i zarządzania);
 • 42 działów i 85 ich oddziałów na produkcji i w instytucjach naukowo-badawczych;
 • 5 Naukowo-innowacyjnych instytucji (instytut ekonomiky i agrobiznesu; instytut agrotechnologii i zarządzania; instytut hodowli zwierząt i weterynarii; instytut ekologii i lasy; instytut mechanizacji rolniczej produkcji i efektywności energetycznej);
 • Centrum produkcji ekologicznej i Centrum energetyki odnawialnej;
 • Instytut kształcenia podyplomowego i doradnictwa;
 • Badawcze pole;
 • Ogród botaniczny;
 • Dydaktyczna ferma bydła, laboratorium hodowli, Centrum hipoterapii, klinika medycyny weterynaryjnej;
 • Biblioteka naukowa;
 • Redakcyjno-wydawniczy dział;
 • Rozwinięta sieć gastronomii;
 • Sportowa baza.

W strukturze uniwersytetu są  dwie uczelni: Budowlana i Zagospodarowania.

W ramach międzynarodowego partnerstwa uniwersytet współpracuje z Japonią, Niemcami, Szwecją, Polską, Włochami, USA, Wielką Brytanią, Francją, Danią, Holandią, Litwą, Rosją i innymi krajami.Ważnym kierunkiem działalności międzynarodowej jest zapewnienie studentom możliwości nauki nowych technologii rolniczych i organizacji prywatnego biznesu podczas pokonywania praktyki produkcyjnej w gospodarstwach rolnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Polski, Szwajcarii,USA.

W procesie kształcenia na uniwersytecie zrealizowano w życie koncepcja narodowego i duchowego odrodzenia. Pracuje 24 zespołu amatorów, wśród których orkiestra dęta, studencki teatr, studencki zespół taneczny.

Studenci uniwersytetu są członkami reprezentacji Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych. Rocznie około 50 studentów stają laureatami międzynarodowych i krajowych zawodów sportowych.

Uniwersytecki kompleks ma potężną materialno-techniczną bazę: 10 budynków oświatowych o łącznej powierzchni 79 tys. m2, 8 akademików o łącznej powierzchni 25tys. m2.

Utworzono kompleks sportowy (dwie gimnastycznych sale  o powierzchni 522 m2 i 426 m2, sala sprzętu do ćwiczeń siłowych, tenisa stołowego, walki, boksu, kształtowania, otwarto boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią do gry w minipiłką nożną), 4 łyżki, 5 bufetów, 2 kawiarni.

Zapotrzebowanie studentów w literaturze zapewnia biblioteka naukowa uniwersytetu, w strukturze której pracuje 8 sal dla czytania na 470 miejsc. Ogólny fundusz biblioteki ma ponad 467 tys. egzemplarzy i 94 tytułów czasopism. Biblioteka ŻNAEU wykorzystowuje w pracy informatyczny system komputerowy "UFD Biblioteka", który zawiera katalog elektroniczny i komputerowy biblioteki wspomagającej programu "Irbis". Utworzono 5,5 tys. elektronicznych formularzy z możliwością autoryzacji użytkowników na stronie internetowej biblioteki.