Студенти університету на виробничій практиці в Німеччині

 

Одним з важливих елементів навчального процесу є виробнича практика студентів у сільськогосподарських підприємствах країн з розвиненою економікою. Практичне навчання студентів - одна з форм проведення практичної підготовки, що є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня і проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 р. за № 35).

Метою такої практики є вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації приватного бізнесу на прикладі окремих фермерських господарств та інших сільськогосподарських підприємств. Можливість проходження практики у зарубіжних країнах мають лише кращі студенти, тому при конкурсному відборі велике значення має середній бал, який має бути не нижчим за 4,0, та належний рівень знань відповідної іноземної мови. Проходження виробничої практики за кордоном дозволяє студентам університету вивчати сучасні технології виробництва продукції сільського господарства та передові методики проведення наукових досліджень. Студенти, які пройшли виробниче стажування за кордоном, успішно працюють у спільних підприємствах, наукових закладах України та за кордоном. Значна їх частина має успішний бізнес в Україні.

Порядок участі студентів у програмах практичного навчання за кордоном регламентується Положенням про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном затвердженим наказом № 264 Міністерства аграрної політики України від 15.06.2005 р., та відповідним Положенням про проведення практики студентів Житомирського національного агроекологічного університету за кордоном, затвердженим ректором ЖНАЕУ.