Участь у міжнародних проектах

Проект «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства»

Терміни виконання проекту: 22.06.2016 – 21.06.2019

  

zag photo

Політичні виконавці: Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство освіти і науки України

Політичний виконавець та донор: Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини

Безпосередній виконавець: AFC Consultants International (Міжнародний консалтинг  у галузі сільського господарства та продовольства)

Оперативні партнери :

Житомирський національний агроекологічний університет та ПП «Галекс Агро»

Цілі проекту і сфери діяльності:

Мета проекту полягає у сприянні розвиткові органічного сільського господарства в Україні через покращення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств. Завдяки підвищенню кваліфікації та консультуванню надаються фахові знання і створюються необхідні структури, які протягом тривалого часу будуть забезпечувати якість органічних продуктів. При цьому розглядаються як технічні аспекти сільськогосподарського виробництва, так і тема сертифікації.

Поряд з подальшим розвитком змісту підготовки і підвищення кваліфікації необхідно також покращувати методи навчання і консультування. Тісна співпраця між проектом, сільськогосподарськими підприємствами, а також університетами і аграрними коледжами сприятиме практично-орієнтованій передачі знань. Практичне спрямування і можливість безпосереднього застосування змісту навчання знаходяться в центрі уваги як на заняттях з підвищення кваліфікації викладачів, так і на тренінгах і консультаціях для підприємств.

Для подальшого розвитку державної системи контролю за підтримки проекту відбуваються тренінги і майстерні зі співробітниками державних установ. При цьому проект використовує досвід розвитку органічного сектора в Німеччині.

Цільові групи:

 • Зацікавлені органічні підприємства, які хочуть поглибити свої фахові знання у сферах виробництва і продажу
 • Викладачі аграрних коледжів і сільськогосподарських університетів, які займаються вивченням, викладанням і дослідженням в галузі органічного сільського господарства
 • Співробітники управлінь агропромислового розвитку обласних та районних державних адміністрацій
 • Співробітники Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також інших державних установ
 • Консультанти і тренери, які вже працюють приватними постачальниками послуг

Проект «Аграрна політика ЄС» напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+»

Терміни виконання проекту: 2016 -2018

Europe 1

Проект надає системні знання про європейську інтеграцію та Європейський Союз; систематизує теоретичні та практичні знання з особливостей формування аграрної політики ЄС; надає знання про структуру та зміст аграрної політики ЄС про основні результати, досягнення, ризики, виклики та перспективи САП ЄС; розвиває аналітичні здібності слухачів та вміння застосовувати їх з метою аналізу місця та статусу України в сучасній аграрній політиці Європи й визначення її геополітичних перспектив та інтересів та інше.

Проект ПМГ ПРООН/ГЕФ «Центр енергоефективності – платформа розвитку ініціатив громад”

Терміни виконання проекту: з 10.12.2017 по 01.07.2018

project

Проект зосереджений на наданні технічної, експертної та консультативної підтримки з метою розробки та послідовної реалізації Плану дій з покращення енергетичної безпеки, посилення впливу на реалізацію політики у даній галузі, а також сприяння подальшому виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері посилення енергетичної безпеки, враховуючи при цьому вимоги і пункти Стратегії енергетичної безпеки ЄС.

Проект також сприяє досягненню Цілей сталого розвитку, а саме: Цілі «Відновлювальна енергія», Цілі «Інновації та інфраструктура» та Цілі «Боротьба зі зміною клімату».

Проект «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні: II етап».

Терміни виконання проекту: з 01.07.2017по 15.12.2018

project 2


Фінансується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) і Європейським банком реконструкції та розвитку.

Мета: забезпечити інклюзивність і більшу ефективність агропродовольчих систем шляхом розвитку місцевого потенціалу у виявленні та контролю АЧС в Україні з метою інвестиційного планування; підвищити стійкість засобів існування перед загрозами та кризами шляхом розвитку потенціалу місцевих зацікавлених сторін в Україні щодо визначення загрози АЧС, підвищення обізнаності місцевого населення щодо епізоотичної ситуації, методів виявлення захворювання, інструментів його контролю та ерадикації.

Очікувані результати:

 • забезпечить відбір та перевезення щонайменше 700 зразків для лабораторних досліджень;
 • забезпечить участь студентів у навчанні та проведенні лабораторних досліджень
 • методом РТ-ПЛР;
 • перегляне навчальні програми студентів факультету ветеринарної медицини з
 • епізоотології та лабораторної діагностики, підготує рекомендації щодо їх покращення;
 • визначить тематику магістерських робіт щодо АЧС.

Закордонні ВНЗ, з якими укладені договори та налагоджена співпраця

 

Швейцарія, Норвегія, Болгарія, Франція, Ізраїль, Італія, Грузія, Німеччина

Приватний інститут прикладної біотехнології “Даростім” (Німеччина), Інститут Жана Ламура при університеті м. Нансі (Франція), Флорентійський університет (Італія), Грузинський аграрний університет, Університет Тель-Авіву (Ізраїль), Норвезький університет природничих наук, Дослідний інститут органічного сільського господарства (Швецарія).

Литва, Латвія, Польща, Японія

Литовський сільськогосподарський університет, Клайпедський університет, Інститут мікробіології та біотехнології Латвійського університету, Ризький технічний університет, Головна вища школа сільського господарства у Варшаві, Вища лінгвістична школа у Ченстохові, Лабораторія міжнародної епідеміології Центру міжнародного співробітництва, Медичний університет Доккьо.

Білорусь

Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з продовольства», Вітебський державний медичний університет, кафедра медичної біології і загальної генетики, Білоруський державний аграрний технічний університет, Барановицький державний університет.

Узбекистан

Узбекський науково-дослідний ветеринарний інститут, лабораторія гельмінтозоонозів, Самаркандський сільськогосподарський інститут, Ташкентський державний аграрний університет

Росія

Брянська державна сільськогосподарська академія, Всеросійський науково-дослідний інститут картоплярства ім. А.Г. Лорха, Саратовський державний аграрний університет ім. Н.І. Вавілова, Башкірський державний аграрний університет, Горський державний аграрний університет, Красноярський державний аграрний університет, Алтайський державний аграрний університет, Новосибірський державний аграрний університет, Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, Омський державний аграрний університет, Російський державний аграрний університет – МСГА ім. К.А. Тімірязєва та ін.

 

Загалом, спільна робота проводиться з науковцями 54-ох університетів, фондів та науково-дослідних установ з 19-ти країн.