Реквізити для оплати за навчання:


Одержувач - ЖНАЕУ
код - 00493681, рахунок UA248201720313221002201000272
ДКСУ у м. Києві, МФО 820172
Плата за навчання - вказати П.І.Б., курс, факультет, форму навчання (денна чи заочна)

Вартість навчання (бакалавр) - посилання

Вартість навчання (магістр) - посилання