Реквізити для оплати за навчання:


Одержувач - ЖНАЕУ
код - 00493681, рахунок 312 512 771 00 272
ДКСУ у м. Києві, МФО 820172
Плата за навчання - вказати П.І.Б., курс, факультет, форму навчання (денна чи заочна)

 В А Р Т І С Т Ь
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти
за освітнім ступенем «Бакалавр», грн.*

Найменування спеціальності

Денна форма

Заочна форма

Облік і оподаткування

12280

9210

Фінанси, банківська справа та страхування

12280

9210

Менеджмент

12280

9210

Економіка

12280

9210

Публічне управління та адміністрування

12280

9210

Маркетинг

12280

9210

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

12280

9210

Комп'ютерні науки

12280

8869

Інформаційні системи та технології

12280

8869

Міжнародні економічні відносини

12280

9210

Агроінженерія

10574

8073

Галузеве машинобудування

10574

8073

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10574

8073

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

10574

8073

Ветеринарна медицина (на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

12166

 

Екологія

10574

8073

Технології захисту навколишнього середовища

10574

8073

Науки про Землю

10574

8073

Лісове  господарство

11143

9778

Геодезія та землеустрій

11143

10347

Захист і карантин рослин

10574

8073

Садівництво та виноградарство

10574

8073

Агрономія

10574

8073

Водні біоресурси та аквакультура

10574

8073

Право

12734

10347

Туризм

12507

9323

        * Розрахунок проведено за 1 рік навчання

 

 

 В А Р Т І С Т Ь
платних освітніх послуг, що надаються для здобуття освіти
за освітнім ступенем «Магістр», грн.*

Найменування спеціальності

Денна форма

Заочна форма

Облік і оподаткування

13417

10915

Фінанси, банківська справа та страхування

13417

10915

Менеджмент

13417

10915

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13417

10915

Публічне управління та адміністрування

13417

10915

Економіка

13417

10915

Технології захисту навколишнього середовища

11711

8641

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

11711

8641

Агроінженерія

11711

8641

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

11711

8641

Ветеринарна медицина (на базі ОС «Бакалавр»)

14440

-

Ветеринарна медицина (на базі повної загальної середньої освіти  та ОКР «Молодший спеціаліст»)

13076

-

Екологія

11711

8641

Право

14000

11300

Лісове  господарство

12280

10915

Захист і карантин рослин

11711

8641

Садівництво та виноградарство

11711

8641

Агрономія

11711

8641

        * Розрахунок проведено за 1 рік навчання