Реквізити для оплати за навчання:


Одержувач - Поліський національний університет
код - 00493681, рахунок UA248201720313221002201000272
ДКСУ у м. Києві, МФО 820172
Плата за навчання - вказати П.І.Б., курс, факультет, форму навчання (денна чи заочна)

 

ВАРТІСТЬ

платних освітніх послуг, що надаються для здобуття вищої освіти у Поліському національному університеті, 2021-2022 н.р., грн

вартість навчання2021 1

вартість навчання2021 22

*Розрахунок проведено за 1 рік навчання