Реквізити для оплати за навчання:


Одержувач - ЖНАЕУ
код - 00493681, рахунок 312 512 771 00 272
ДКСУ у м. Києві, МФО 820172
Плата за навчання - вказати П.І.Б., курс, факультет, форму навчання (денна чи заочна)

Вартість - посилання