МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

Житомирський національний агроекологічний університет

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 2017–2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Шановні вступники!

Для участі в конкурсі на навчання за будь-якою спеціальністю в ВНЗ України просимо здавати ЗНО з чотирьох предметів: перший – української мови та літератури – обов’язково; другій – з переліку ВНЗ для вашої спеціальності; третій – четвертий – на Ваш розсуд з переліку ВНЗ для вашої спеціальності.

Для конкурсного відбору до нашого університету зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох предметів: перший (обов’язковий загальнодержавний) – українська мова та література; другий – обов’язковий для вибраної Вами спеціальності, що наведений в таблиці; третій – на вибір з двох предметів, з переліку який запропонував університет в наведеній таблиці. Мінімальний бал – не нижче 100 балів з непрофільних й профільних конкурсних предметів.

Конкурсний відбір для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста здійснюється без ЗНО за одержаними балами фахового вступного випробування в університеті за переліком дисциплін вибраної Вами спеціальності та додатку до диплому, розрахованими приймальною комісією. Для одержання спеціальності в університеті за наявності у вступника іншої (неспорідненої) спеціальності йому необхідно пройти додаткове випробування.

Документи приймаються:

 • на 1курс денної форми навчання – з 12 по 26 липня  2017 р.;
 • на скорочений термін (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») денної форми навчання – з 12 по 24 липня 2017 р.;
 • на 1курс заочної форми навчання – з 12 по 26 липня, з 01 по 08 листопада 2017 р. (для осіб, які мають право складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить університет – з 12 по 20 липня, з 01 по 08 листопада 2017 р.);
 • на скорочений термін (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») заочної форми навчання – з 12 по 24 липня та з 01 по 08 листопада 2017 р.

Вступні випробування проводяться:

 • на 1 курс заочної форми навчання для осіб, які мають право складати вступні випробування та проходити співбесіду, що проводить університет – з 21 по 26 липня та з 09 по 11 листопада 2017 р.;
 • на скорочений термін на денну форму навчання – 27 липня 2017 р.;
 • на скорочений термін на заочну форму навчання – з 27 липня та з 09-10 листопада 2017 р;

Оприлюднення рейтингового списку:

 • на 1 курс і скороченний термін на денну та заочну форми навчання – не пізніше 01 серпня 2017 р.

Вступ на навчання за ОС «Магістр» проводиться:

 • на денну форму навчання – з 12 по 25 липня 2017 р.;
 • на заочну форму навчання – з 12 по 25 липня та з 01 по 05 листопада 2017 р.

Вступні випробування на навчання за ОС «Магістр» проводиться:

 • на денну форму навчання – з 28 по 30 липня 2017 р.;
 • на заочну форму навчання – з 28 по 30 липня та з 07 по 08 листопада 2017 р;

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, (крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або право на зарахування за квотами-1, квотами-2 або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання), з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі. Можна подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

На базі приймальної комісії університету діє центр сприяння подачі електронних заяв для бажаючих для вступу на навчання до вищих навчальних закладів України.

Студенти університету мають можливість:

 • отримати військове звання;
 • проходити виробничу практику за кордоном.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

10008 Житомир, бульвар Старий, 7

телефони: (0412) 22-75-19; +38 (063) 108-78-60; +38 (097) 753-49-43.