Туризм лиц

Туризм об

Обов’язкові компоненти освітньої програми «Туризм»

(на базі повної загальної середньої освіти) 

Історія та культура України

Філософія 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Географія населення і розселення

Географічні інформаційні системи та технології в туризмі

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Туристичне країнознавство

Організація анімаційних послуг

Ландшафтознавство

Туристична картографія

Туристична топографія і знакування

Фізична географія материків і океанів

Фізичне виховання

Рекреалогія

Географія туризму

Рекреаційні комплекси світу

Туризмознавство

Організація туристських подорожей

Організація екскурсійної діяльності

Туроперейтинг

Менеджмент та маркетинг

Туристичне краєзнавство

Курортологія

Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності

Рекреаційні ресурси України

Технологія ресторанної справи

Технологія готельної справи

Організація краєзнавчо-туристської роботи

Організація проведення туристських походів

Опис Освітньої програми "Туризм"