ветеринарна 1 ветеринарна 2

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр) 

 • Анатомія свійських тварин
 • Цитологія, гістологія, ембріологія
 • Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
 • Фізіологія тварин
 • Ветеринарна мікробіологія та імунологія
 • Ветеринарна санітарія та гігієна
 • Патологічна фізіологія
 • Оперативна хірургія, топографічна анатомія та анестезія
 • Клінічна діагностика хвороб тварин
 • Ветеринарна вірусологія
 • Акушерство, гінекологія і біотехнології відтворення
 • Ветеринарна фармакологія
 • Ветеринарна клінічна біохімія
 • Загальна та спеціальна хірургія
 • Паразитологія та інвазійні хвороби
 • Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • Внутрішні хвороби тварин
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Ветеринарна токсикологія
 • Патологічна анатомія та розтин

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання

 • Анатомія свійських тварин
 • Цитологія, гістологія, ембріологія
 • Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
 • Фізіологія тварин
 • Годівля та розведення тварин
 • Ветеринарна санітарія і гігієна та ветеринарна екологія
 • Ветеринарна мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Біотехнологія у ветеринарній медицині та Оперативна хірургія
 • Патологічна фізіологія
 • Ветеринарна фармакологія та Токсикологія
 • Акушерство, гінекологія і біотехнології відтворення
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Паразитологія та інвазійні хвороби
 • Клінічна діагностика хвороб тварин
 • Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • Загальна та спеціальна хірургія
 • Внутрішні хвороби тварин
 • Патологічна анатомія та розтин

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістри [2 роки]) 

 • Ветеринарна фармакологія і токсикологія
 • Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин
 • Товарознавство і стандартизація продукції тваринництва
 • Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • Патологічна анатомія
 • Паразитологія та інвазійні хвороби
 • Загальна та спеціальна хірургія
 • Внутрішні хвороби тварин
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Нетрадиційні та фізичні методи профілактики і лікування тварин
 • Мікроелементологія
 • Загальна профілактика інвазійних хвороб тварин
 • Посмертна діагностика
 • Патоморфологія отруєнь
 • Профілактика внутрішніх хвороб тварин

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістри [4 роки]) 

 • Екологія у ветеринарній медицині
 • Анатомія свійських тварин
 • Цитологія, гістологія, ембріологія
 • Фізіологія тварин
 • Ветеринарна мікробіологія та імунологія
 • Ветеринарна вірусологія
 • Патологічна фізіологія
 • Гігієна тварин
 • Ветеринарна фармакологія і токсикологія
 • Клінічна діагностика хвороб тварин
 • Оперативна хірургія, топографічна анатомія
 • Біотехнологія у ветеринарній медицині
 • Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення с/г тварин
 • Патологічна анатомія
 • Приватна практика у ветеринарній медицині
 • Загальна і спеціальна хірургія
 • Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин
 • Внутрішні хвороби тварин
 • Клінічна біохімія
 • Організація і економіка ветеринарної справи

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістри [5 років]) 

 • Генетика, лікарські рослини та кормовиробництво
 • Екологія у ветеринарній медицині
 • Анатомія свійських тварин
 • Цитологія, гістологія, ембріологія
 • Фізіологія тварин
 • Гігієна тварин
 • Ветеринарна мікробіологія та імунологія
 • Ветеринарна вірусологія
 • Приватна практика у ветеринарній медицині
 • Патологічна фізіологія тварин
 • Біотехнологія у ветеринарній медицині
 • Ветеринарна фармакологія і токсикологія
 • Оперативна хірургія, топографічна анатомія
 • Клінічна діагностика хвороб тварин
 • Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення
 • Клінічна біохімія
 • Патологічна анатомія
 • Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Організація ветеринарної справи
 • Загальна та спеціальна хірургія
 • Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин
 • Внутрішні хвороби тварин