ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр)

 • Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
 • Трактори і автомобілі
 • Сільськогосподарські машини
 • Машини і обладнання для тваринництва
 • Машини та обладнання для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції
 • Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції
 • Електропривід та електрифіковані технології в АПК
 • Експлуатація машин та обладнання
 • Технічний сервіс в АПК
 • Ремонт машин та обладнання
 • Слюсарна справа
 • Основи будівельної справи
 • Система машина-поле
 • Основи керування с.-г. технікою та ПДР
 • Гідропривід сільськогосподарської техніки

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Магістр)

 • Використання техніки в АПК
 • Сервісне обслуговування машин та обладнання
 • Відновлення ресурсу машин
 • Інженерний менеджмент
 • Мехатронні системи техніки в АПК
 • Обґрунтування рішень
 • Біоенергетичні системи в аграрному виробництві
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Ергономіка
 • Системи точного землеробства
 • Економіка технічних систем
 • Логістика в АПК