водні 1 водні 2

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр) 

 • Гідробіологія
 • Гістологія і ембріологія риб
 • Іхтіологія (загальна і спец)
 • Біологічні основи рибництва
 • Анатомія та фізіологія риб
 • Промислове рибництво
 • Генетика і селекція риб
 • Аквакультура природних та штучних водойм
 • Рибогосподарська гідротехніка
 • Товарознавче рибництво
 • Стандартизація продукції рибництва та аквакультури
 • Гідроботаніка
 • Хімія
 • Біологія продуктивності ставових риб
 • Зоогеографія риб
 • Іхтіопатологія
 • Штучне розведення риб
 • Методи рибогосподарських досліджень
 • Годівля риб
 • Екологічна і рибогосподарська експертиза
 • Об’єкти аквакультури: традиційні та перспективні
 • Основи рибоохорони

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Бакалавр - скорочений термін навчання) 

 • Гідробіологія
 • Гістологія і ембріологія водних тварин
 • Гідрохімія з основами біохімії
 • Іхтіологія з основами генетики риб
 • Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії
 • Фізіологія, розведення та селекція риб
 • Сировинна база в галузі рибництва
 • Аквакультура природних та штучних водойм
 • Гідроботаніка
 • Годівля риб
 • Іхтіопатологія
 • Біологічні основи рибного господарства
 • Зоогеографія риб
 • Технологія переробки риби
 • Стандартизація продукції аквакультури
 • Осетрівництво